Öppet brev till Joakim Larsson, Vice ordförande (M)

Déplacez le Centre Nobel! Halte à la destruction du patrimoine!

2016-04-19

Hej Joakim,

Jag motsätter mig planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen och hoppas att Du är beredd att ta till Dig av den omfattande kritiken som framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Placeringen och utformningen av Nobelcenter på Blasieholmen är inte anpassad till omgivningen och har påtaglig negativ inverkan på stadsbilden. Stora kulturhistoriska värden står på spel. Blasieholmen är en olämplig plats för det omfattande innehållet som avses.

Med förhoppning om att Du vill värna Stockholms skönhet och lyssna på folkopinionen,

Anna Morin
Ermenonville

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 67 av 76 i denna kampanj