Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

4.8 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen på initiativ av Nätverket Bevara Blasieholmen - flytta Nobelbygget

Sammanfattning för Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen
76 öppna brev
76 unika författare
12:14:52 h i total redigeringstid
Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Kan du bidra till att stoppa bygget av Nobelmuseet? Sigbrit Franke, Familjen Erling Perssons stiftelse, Ledamot 3 years ago 805 *
Nobelbygget på Blasieholmen Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 724 *
Jag motsätter mig planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 754 *
En viktig fråga Annika Pontikis, Nobelstiftelsen, PR Manager 3 years ago 642 *
Nobel Center Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 763 *
Nobelbygget på Blasieholmen Karin Wanngård, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 739 *
Stoppa övergreppet på vackra Blasieholmen! Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 773 *
Nobelhuset! Roger Mogert, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 673 ***
FÖRSTÖR INTE SVERIGES HUVUDSTAD FÖR KOMMANDE GENERATIONER! Amne Ali, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 680 *
Sök annan placering av Nobelhuset, eller oom inte det går, minska det kraftigt! Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 611 *
Stoppa Nobel Center Nu!!! Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 666 *
Stoppa Nobelbygget på Blasieholmen! Alexandra Mattsson Åkerström, Ledamot Kommunfullmäktige (V) 3 years ago 753 *
Nobelcenter Anna König Jerlmyr, 1:e vice ordförande (M) 3 years ago 635 *
Våga argumentera mot medlöparna. Katarina Luhr, Ledamot (MP) 3 years ago 627 **
nobelcentrum Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 651 *
Nobelcenterlådan Karin Gustafsson, Ersättare (S) 3 years ago 1479 *
Fulaste Nobelbyggnaden Eva Risberg, Ersättare (S) 3 years ago 647 *
Två av tusentals protesterande Pia Begler Lindholm, Ersättare Exploateringsnämnden (L) 3 years ago 718 **
Två av tusentals protesterande Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 663 **
Nobelbygget Eva-Louise Erlandsson Slorach, Ordförande Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 798 *
Riv inte min stad Gita Nabavi, Ersättare Kommunfullmäktige (Fi) 3 years ago 698 **
Blasieholmen Karin Wanngård, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 763 *
Stockholm växer - tänk över placeringen av Nobel Center Anna König Jerlmyr, 1:e vice ordförande (M) 3 years ago 729 **
Nobelcenter Stefan Persson, Familjen Erling Perssons stiftelse 3 years ago 722 **
Nobelmuseet Joakim Larsson, Vice ordförande Exploateringsnämnden (M) 3 years ago 648 ***
Nobelmuseet Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 662 ***
Nobelmuseet Susanne Lindh, Nobelhuset AB, VD 3 years ago 708 ***
Nobelbygget Sebastian Wiklund, Ledamot (V) 3 years ago 606 **
Nobelcenter på Blasieholmen Veronica Eriksson, Ersättare Exploateringsnämnden (MP) 3 years ago 692 **
Nobel Center på Blasieholmen Johan Brege, Ledamot Kommunfullmäktige (M) 3 years ago 801 **
Stopp av byggande! Karin Wanngård, Ordförande (S) 3 years ago 774 **
Nobel Center Anders Toll, Ersättare Exploateringsnämnden (M) 3 years ago 655 *
Nobelcenter Eva Nygren, Nobelhuset AB, Ledamot 3 years ago 634 **
Bevara Stockholms kulturmiljö Jan Valeskog, Ordförande Exploateringsnämnden (S) 3 years ago 672 **
Nytt Nobelcenter Annika Pontikis, Nobelstiftelsen, PR Manager 3 years ago 602 **
Ev Nobelcenter på Blasieholmen Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 657 **
Bygg Nobelcentret i Tensta Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 715 ***
Nobelcenter Erik Malm, Ledamot Kommunfullmäktige (MP) 3 years ago 624 *
De huvudlösa planerna för ett Nobelcenter på ett av Stockholms känsligaste platser. Johanna Sjö, Ledamot (M) 3 years ago 582 *
Nobelcenter Patrik Silverudd, Ledamot Kommunfullmäktige (L) 3 years ago 1289 **
Nobelhuset Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 668 **
SLUTA FÖRSTÖRA STOCKHOLM Sebastian Wiklund, Ledamot (V) 3 years ago 618 *
Byggplaner Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 650 *
Byggplaner Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 632 *
Stockholm Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 666 *
Stockholm Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 689 *
Rädda Stockholm ! Stoppa Nobelbygget på Blasieholmen ! Eva-Louise Erlandsson Slorach, Ordförande Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 741 *
Nobelhuset Sten Nordin, Ledamot Kommunfullmäktige (M) 3 years ago 722 *
Nobelcenter Kristina Lutz, Ledamot (M) 3 years ago 645 *
Nobelcenter Christina Elffors Sjödin, Ledamot Kommunfullmäktige (M) 3 years ago 725 *