Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

4.8 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen på initiativ av Nätverket Bevara Blasieholmen - flytta Nobelbygget

Sammanfattning för Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen
76 öppna brev
76 unika författare
12:14:52 h i total redigeringstid
Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Kan du bidra till att stoppa bygget av Nobelmuseet? Sigbrit Franke, Familjen Erling Perssons stiftelse, Ledamot 3 years ago 688 20 *
Nobelbygget på Blasieholmen Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 627 1 *
Jag motsätter mig planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 651 3 *
En viktig fråga Annika Pontikis, Nobelstiftelsen, PR Manager 3 years ago 529 *
Nobel Center Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 639 *
Nobelbygget på Blasieholmen Karin Wanngård, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 635 5 *
Stoppa övergreppet på vackra Blasieholmen! Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 661 28 *
Nobelhuset! Roger Mogert, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 563 4 ***
FÖRSTÖR INTE SVERIGES HUVUDSTAD FÖR KOMMANDE GENERATIONER! Amne Ali, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 584 1 *
Sök annan placering av Nobelhuset, eller oom inte det går, minska det kraftigt! Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 511 9 *
Stoppa Nobel Center Nu!!! Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 554 *
Stoppa Nobelbygget på Blasieholmen! Alexandra Mattsson Åkerström, Ledamot Kommunfullmäktige (V) 3 years ago 640 1 *
Nobelcenter Anna König Jerlmyr, 1:e vice ordförande (M) 3 years ago 530 *
Våga argumentera mot medlöparna. Katarina Luhr, Ledamot (MP) 3 years ago 528 1 **
nobelcentrum Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 542 2 *
Nobelcenterlådan Karin Gustafsson, Ersättare (S) 3 years ago 1339 322 *
Fulaste Nobelbyggnaden Eva Risberg, Ersättare (S) 3 years ago 548 4 *
Två av tusentals protesterande Pia Begler Lindholm, Ersättare Exploateringsnämnden (L) 3 years ago 603 **
Två av tusentals protesterande Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 559 **
Nobelbygget Eva-Louise Erlandsson Slorach, Ordförande Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 688 *
Riv inte min stad Gita Nabavi, Ersättare Kommunfullmäktige (Fi) 3 years ago 597 **
Blasieholmen Karin Wanngård, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 652 *
Stockholm växer - tänk över placeringen av Nobel Center Anna König Jerlmyr, 1:e vice ordförande (M) 3 years ago 626 **
Nobelcenter Stefan Persson, Familjen Erling Perssons stiftelse 3 years ago 616 **
Nobelmuseet Joakim Larsson, Vice ordförande Exploateringsnämnden (M) 3 years ago 531 2 ***
Nobelmuseet Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 567 ***
Nobelmuseet Susanne Lindh, Nobelhuset AB, VD 3 years ago 596 3 ***
Nobelbygget Sebastian Wiklund, Ledamot (V) 3 years ago 511 **
Nobelcenter på Blasieholmen Veronica Eriksson, Ersättare Exploateringsnämnden (MP) 3 years ago 575 **
Nobel Center på Blasieholmen Johan Brege, Ledamot Kommunfullmäktige (M) 3 years ago 683 **
Stopp av byggande! Karin Wanngård, Ordförande (S) 3 years ago 662 7 **
Nobel Center Anders Toll, Ersättare Exploateringsnämnden (M) 3 years ago 557 3 *
Nobelcenter Eva Nygren, Nobelhuset AB, Ledamot 3 years ago 531 3 **
Bevara Stockholms kulturmiljö Jan Valeskog, Ordförande Exploateringsnämnden (S) 3 years ago 569 3 **
Nytt Nobelcenter Annika Pontikis, Nobelstiftelsen, PR Manager 3 years ago 502 **
Ev Nobelcenter på Blasieholmen Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 547 **
Bygg Nobelcentret i Tensta Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 600 9 ***
Nobelcenter Erik Malm, Ledamot Kommunfullmäktige (MP) 3 years ago 524 *
De huvudlösa planerna för ett Nobelcenter på ett av Stockholms känsligaste platser. Johanna Sjö, Ledamot (M) 3 years ago 465 *
Nobelcenter Patrik Silverudd, Ledamot Kommunfullmäktige (L) 3 years ago 1182 64 **
Nobelhuset Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 559 **
SLUTA FÖRSTÖRA STOCKHOLM Sebastian Wiklund, Ledamot (V) 3 years ago 511 *
Byggplaner Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 542 *
Byggplaner Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 526 *
Stockholm Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 550 *
Stockholm Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 582 *
Rädda Stockholm ! Stoppa Nobelbygget på Blasieholmen ! Eva-Louise Erlandsson Slorach, Ordförande Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 631 *
Nobelhuset Sten Nordin, Ledamot Kommunfullmäktige (M) 3 years ago 606 *
Nobelcenter Kristina Lutz, Ledamot (M) 3 years ago 536 *
Nobelcenter Christina Elffors Sjödin, Ledamot Kommunfullmäktige (M) 3 years ago 623 *