Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

4.8 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen på initiativ av Nätverket Bevara Blasieholmen - flytta Nobelbygget

Sammanfattning för Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen
76 öppna brev
76 unika författare
12:14:52 h i total redigeringstid
Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Kan du bidra till att stoppa bygget av Nobelmuseet? Sigbrit Franke, Familjen Erling Perssons stiftelse, Ledamot 3 years ago 715 *
Nobelbygget på Blasieholmen Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 651 *
Jag motsätter mig planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 677 *
En viktig fråga Annika Pontikis, Nobelstiftelsen, PR Manager 3 years ago 553 *
Nobel Center Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 669 *
Nobelbygget på Blasieholmen Karin Wanngård, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 663 *
Stoppa övergreppet på vackra Blasieholmen! Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 691 *
Nobelhuset! Roger Mogert, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 588 ***
FÖRSTÖR INTE SVERIGES HUVUDSTAD FÖR KOMMANDE GENERATIONER! Amne Ali, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 605 *
Sök annan placering av Nobelhuset, eller oom inte det går, minska det kraftigt! Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 535 *
Stoppa Nobel Center Nu!!! Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 578 *
Stoppa Nobelbygget på Blasieholmen! Alexandra Mattsson Åkerström, Ledamot Kommunfullmäktige (V) 3 years ago 666 *
Nobelcenter Anna König Jerlmyr, 1:e vice ordförande (M) 3 years ago 553 *
Våga argumentera mot medlöparna. Katarina Luhr, Ledamot (MP) 3 years ago 554 **
nobelcentrum Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 568 *
Nobelcenterlådan Karin Gustafsson, Ersättare (S) 3 years ago 1366 *
Fulaste Nobelbyggnaden Eva Risberg, Ersättare (S) 3 years ago 571 *
Två av tusentals protesterande Pia Begler Lindholm, Ersättare Exploateringsnämnden (L) 3 years ago 628 **
Två av tusentals protesterande Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 585 **
Nobelbygget Eva-Louise Erlandsson Slorach, Ordförande Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 712 *
Riv inte min stad Gita Nabavi, Ersättare Kommunfullmäktige (Fi) 3 years ago 624 **
Blasieholmen Karin Wanngård, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 681 *
Stockholm växer - tänk över placeringen av Nobel Center Anna König Jerlmyr, 1:e vice ordförande (M) 3 years ago 651 **
Nobelcenter Stefan Persson, Familjen Erling Perssons stiftelse 3 years ago 639 **
Nobelmuseet Joakim Larsson, Vice ordförande Exploateringsnämnden (M) 3 years ago 555 ***
Nobelmuseet Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 586 ***
Nobelmuseet Susanne Lindh, Nobelhuset AB, VD 3 years ago 621 ***
Nobelbygget Sebastian Wiklund, Ledamot (V) 3 years ago 535 **
Nobelcenter på Blasieholmen Veronica Eriksson, Ersättare Exploateringsnämnden (MP) 3 years ago 598 **
Nobel Center på Blasieholmen Johan Brege, Ledamot Kommunfullmäktige (M) 3 years ago 714 **
Stopp av byggande! Karin Wanngård, Ordförande (S) 3 years ago 692 **
Nobel Center Anders Toll, Ersättare Exploateringsnämnden (M) 3 years ago 582 *
Nobelcenter Eva Nygren, Nobelhuset AB, Ledamot 3 years ago 556 **
Bevara Stockholms kulturmiljö Jan Valeskog, Ordförande Exploateringsnämnden (S) 3 years ago 590 **
Nytt Nobelcenter Annika Pontikis, Nobelstiftelsen, PR Manager 3 years ago 526 **
Ev Nobelcenter på Blasieholmen Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 577 **
Bygg Nobelcentret i Tensta Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 628 ***
Nobelcenter Erik Malm, Ledamot Kommunfullmäktige (MP) 3 years ago 546 *
De huvudlösa planerna för ett Nobelcenter på ett av Stockholms känsligaste platser. Johanna Sjö, Ledamot (M) 3 years ago 493 *
Nobelcenter Patrik Silverudd, Ledamot Kommunfullmäktige (L) 3 years ago 1206 **
Nobelhuset Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 580 **
SLUTA FÖRSTÖRA STOCKHOLM Sebastian Wiklund, Ledamot (V) 3 years ago 536 *
Byggplaner Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 567 *
Byggplaner Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 551 *
Stockholm Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 575 *
Stockholm Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 609 *
Rädda Stockholm ! Stoppa Nobelbygget på Blasieholmen ! Eva-Louise Erlandsson Slorach, Ordförande Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 654 *
Nobelhuset Sten Nordin, Ledamot Kommunfullmäktige (M) 3 years ago 628 *
Nobelcenter Kristina Lutz, Ledamot (M) 3 years ago 561 *
Nobelcenter Christina Elffors Sjödin, Ledamot Kommunfullmäktige (M) 3 years ago 649 *