Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

4.8 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen på initiativ av Nätverket Bevara Blasieholmen - flytta Nobelbygget

Sammanfattning för Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen
76 öppna brev
76 unika författare
12:14:52 h i total redigeringstid
Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Kan du bidra till att stoppa bygget av Nobelmuseet? Sigbrit Franke, Familjen Erling Perssons stiftelse, Ledamot 2 years ago 642 20 *
Nobelbygget på Blasieholmen Roger Mogert, Ordförande (S) 2 years ago 592 1 *
Jag motsätter mig planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 2 years ago 616 3 *
En viktig fråga Annika Pontikis, Nobelstiftelsen, PR Manager 2 years ago 496 *
Nobel Center Roger Mogert, Ordförande (S) 2 years ago 604 *
Nobelbygget på Blasieholmen Karin Wanngård, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 2 years ago 596 5 *
Stoppa övergreppet på vackra Blasieholmen! Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 2 years ago 631 28 *
Nobelhuset! Roger Mogert, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 2 years ago 531 4 ***
FÖRSTÖR INTE SVERIGES HUVUDSTAD FÖR KOMMANDE GENERATIONER! Amne Ali, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 2 years ago 546 1 *
Sök annan placering av Nobelhuset, eller oom inte det går, minska det kraftigt! Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 2 years ago 477 9 *
Stoppa Nobel Center Nu!!! Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 2 years ago 520 *
Stoppa Nobelbygget på Blasieholmen! Alexandra Mattsson Åkerström, Ledamot Kommunfullmäktige (V) 2 years ago 600 1 *
Nobelcenter Anna König Jerlmyr, 1:e vice ordförande (M) 2 years ago 499 *
Våga argumentera mot medlöparna. Katarina Luhr, Ledamot (MP) 2 years ago 496 1 **
nobelcentrum Roger Mogert, Ordförande (S) 2 years ago 511 2 *
Nobelcenterlådan Karin Gustafsson, Ersättare (S) 2 years ago 1300 322 *
Fulaste Nobelbyggnaden Eva Risberg, Ersättare (S) 2 years ago 513 4 *
Två av tusentals protesterande Pia Begler Lindholm, Ersättare Exploateringsnämnden (L) 2 years ago 569 **
Två av tusentals protesterande Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 2 years ago 528 **
Nobelbygget Eva-Louise Erlandsson Slorach, Ordförande Kommunfullmäktige (S) 2 years ago 644 *
Riv inte min stad Gita Nabavi, Ersättare Kommunfullmäktige (Fi) 2 years ago 564 **
Blasieholmen Karin Wanngård, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 2 years ago 607 *
Stockholm växer - tänk över placeringen av Nobel Center Anna König Jerlmyr, 1:e vice ordförande (M) 2 years ago 586 **
Nobelcenter Stefan Persson, Familjen Erling Perssons stiftelse 2 years ago 588 **
Nobelmuseet Joakim Larsson, Vice ordförande Exploateringsnämnden (M) 2 years ago 495 2 ***
Nobelmuseet Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 2 years ago 531 ***
Nobelmuseet Susanne Lindh, Nobelhuset AB, VD 2 years ago 559 3 ***
Nobelbygget Sebastian Wiklund, Ledamot (V) 2 years ago 481 **
Nobelcenter på Blasieholmen Veronica Eriksson, Ersättare Exploateringsnämnden (MP) 2 years ago 546 **
Nobel Center på Blasieholmen Johan Brege, Ledamot Kommunfullmäktige (M) 2 years ago 637 **
Stopp av byggande! Karin Wanngård, Ordförande (S) 2 years ago 627 7 **
Nobel Center Anders Toll, Ersättare Exploateringsnämnden (M) 2 years ago 518 3 *
Nobelcenter Eva Nygren, Nobelhuset AB, Ledamot 2 years ago 492 3 **
Bevara Stockholms kulturmiljö Jan Valeskog, Ordförande Exploateringsnämnden (S) 2 years ago 539 3 **
Nytt Nobelcenter Annika Pontikis, Nobelstiftelsen, PR Manager 2 years ago 474 **
Ev Nobelcenter på Blasieholmen Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 2 years ago 509 **
Bygg Nobelcentret i Tensta Roger Mogert, Ordförande (S) 2 years ago 559 9 ***
Nobelcenter Erik Malm, Ledamot Kommunfullmäktige (MP) 2 years ago 498 *
De huvudlösa planerna för ett Nobelcenter på ett av Stockholms känsligaste platser. Johanna Sjö, Ledamot (M) 2 years ago 432 *
Nobelcenter Patrik Silverudd, Ledamot Kommunfullmäktige (L) 2 years ago 1151 64 **
Nobelhuset Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 2 years ago 516 **
SLUTA FÖRSTÖRA STOCKHOLM Sebastian Wiklund, Ledamot (V) 2 years ago 473 *
Byggplaner Roger Mogert, Ordförande (S) 2 years ago 503 *
Byggplaner Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 2 years ago 487 *
Stockholm Roger Mogert, Ordförande (S) 2 years ago 513 *
Stockholm Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 2 years ago 546 *
Rädda Stockholm ! Stoppa Nobelbygget på Blasieholmen ! Eva-Louise Erlandsson Slorach, Ordförande Kommunfullmäktige (S) 2 years ago 591 *
Nobelhuset Sten Nordin, Ledamot Kommunfullmäktige (M) 2 years ago 560 *
Nobelcenter Kristina Lutz, Ledamot (M) 2 years ago 505 *
Nobelcenter Christina Elffors Sjödin, Ledamot Kommunfullmäktige (M) 2 years ago 572 *