Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

4.8 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen på initiativ av Nätverket Bevara Blasieholmen - flytta Nobelbygget

Sammanfattning för Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen
76 öppna brev
76 unika författare
12:14:52 h i total redigeringstid
Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Kan du bidra till att stoppa bygget av Nobelmuseet? Sigbrit Franke, Familjen Erling Perssons stiftelse, Ledamot 3 years ago 767 *
Nobelbygget på Blasieholmen Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 688 *
Jag motsätter mig planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 714 *
En viktig fråga Annika Pontikis, Nobelstiftelsen, PR Manager 3 years ago 602 *
Nobel Center Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 718 *
Nobelbygget på Blasieholmen Karin Wanngård, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 703 *
Stoppa övergreppet på vackra Blasieholmen! Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 731 *
Nobelhuset! Roger Mogert, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 629 ***
FÖRSTÖR INTE SVERIGES HUVUDSTAD FÖR KOMMANDE GENERATIONER! Amne Ali, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 641 *
Sök annan placering av Nobelhuset, eller oom inte det går, minska det kraftigt! Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 576 *
Stoppa Nobel Center Nu!!! Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 622 *
Stoppa Nobelbygget på Blasieholmen! Alexandra Mattsson Åkerström, Ledamot Kommunfullmäktige (V) 3 years ago 711 *
Nobelcenter Anna König Jerlmyr, 1:e vice ordförande (M) 3 years ago 597 *
Våga argumentera mot medlöparna. Katarina Luhr, Ledamot (MP) 3 years ago 589 **
nobelcentrum Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 610 *
Nobelcenterlådan Karin Gustafsson, Ersättare (S) 3 years ago 1412 *
Fulaste Nobelbyggnaden Eva Risberg, Ersättare (S) 3 years ago 607 *
Två av tusentals protesterande Pia Begler Lindholm, Ersättare Exploateringsnämnden (L) 3 years ago 674 **
Två av tusentals protesterande Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 624 **
Nobelbygget Eva-Louise Erlandsson Slorach, Ordförande Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 758 *
Riv inte min stad Gita Nabavi, Ersättare Kommunfullmäktige (Fi) 3 years ago 662 **
Blasieholmen Karin Wanngård, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 715 *
Stockholm växer - tänk över placeringen av Nobel Center Anna König Jerlmyr, 1:e vice ordförande (M) 3 years ago 690 **
Nobelcenter Stefan Persson, Familjen Erling Perssons stiftelse 3 years ago 683 **
Nobelmuseet Joakim Larsson, Vice ordförande Exploateringsnämnden (M) 3 years ago 602 ***
Nobelmuseet Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 626 ***
Nobelmuseet Susanne Lindh, Nobelhuset AB, VD 3 years ago 669 ***
Nobelbygget Sebastian Wiklund, Ledamot (V) 3 years ago 572 **
Nobelcenter på Blasieholmen Veronica Eriksson, Ersättare Exploateringsnämnden (MP) 3 years ago 648 **
Nobel Center på Blasieholmen Johan Brege, Ledamot Kommunfullmäktige (M) 3 years ago 759 **
Stopp av byggande! Karin Wanngård, Ordförande (S) 3 years ago 733 **
Nobel Center Anders Toll, Ersättare Exploateringsnämnden (M) 3 years ago 619 *
Nobelcenter Eva Nygren, Nobelhuset AB, Ledamot 3 years ago 594 **
Bevara Stockholms kulturmiljö Jan Valeskog, Ordförande Exploateringsnämnden (S) 3 years ago 636 **
Nytt Nobelcenter Annika Pontikis, Nobelstiftelsen, PR Manager 3 years ago 566 **
Ev Nobelcenter på Blasieholmen Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 614 **
Bygg Nobelcentret i Tensta Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 676 ***
Nobelcenter Erik Malm, Ledamot Kommunfullmäktige (MP) 3 years ago 586 *
De huvudlösa planerna för ett Nobelcenter på ett av Stockholms känsligaste platser. Johanna Sjö, Ledamot (M) 3 years ago 537 *
Nobelcenter Patrik Silverudd, Ledamot Kommunfullmäktige (L) 3 years ago 1248 **
Nobelhuset Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 625 **
SLUTA FÖRSTÖRA STOCKHOLM Sebastian Wiklund, Ledamot (V) 3 years ago 580 *
Byggplaner Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 608 *
Byggplaner Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 593 *
Stockholm Roger Mogert, Ordförande (S) 3 years ago 626 *
Stockholm Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 651 *
Rädda Stockholm ! Stoppa Nobelbygget på Blasieholmen ! Eva-Louise Erlandsson Slorach, Ordförande Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 697 *
Nobelhuset Sten Nordin, Ledamot Kommunfullmäktige (M) 3 years ago 673 *
Nobelcenter Kristina Lutz, Ledamot (M) 3 years ago 604 *
Nobelcenter Christina Elffors Sjödin, Ledamot Kommunfullmäktige (M) 3 years ago 689 *