Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

4.8 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen på initiativ av Nätverket Bevara Blasieholmen - flytta Nobelbygget

Sammanfattning för Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen
76 öppna brev
76 unika författare
12:14:52 h i total redigeringstid
Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Stoppa Nobelbygget på Blasieholmen! Alexandra Mattsson Åkerström, Ledamot Kommunfullmäktige (V) 3 years ago 687 *
Nobelcenter Amne Ali, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 624 *
FÖRSTÖR INTE SVERIGES HUVUDSTAD FÖR KOMMANDE GENERATIONER! Amne Ali, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 625 *
Nobel Center Anders Toll, Ersättare Exploateringsnämnden (M) 3 years ago 602 *
Stockholm växer - tänk över placeringen av Nobel Center Anna König Jerlmyr, 1:e vice ordförande (M) 3 years ago 672 **
Nobelcenter Anna König Jerlmyr, 1:e vice ordförande (M) 3 years ago 567 *
Nytt Nobelcenter Annika Pontikis, Nobelstiftelsen, PR Manager 3 years ago 545 **
En viktig fråga Annika Pontikis, Nobelstiftelsen, PR Manager 3 years ago 571 *
Nobelcenter Bawer Kevir, Ledamot (S) 3 years ago 615 *
Nobelcenter Berthold Gustavsson, Ledamot Kommunfullmäktige (M) 3 years ago 601 *
Nobelbyggnaden på Blasieholmen. Björn Ljung, Ledamot Kommunfullmäktige (L) 2 years ago 484 *
Blasieholmens bevarande. Bo Arkelsten, Ledamot Kommunfullmäktige (M) 3 years ago 597 *
Nobelcenter Christina Elffors Sjödin, Ledamot Kommunfullmäktige (M) 3 years ago 667 *
Sänk Nobelpalatset ner i bergsrum vid Vinterviken. Demba Bah, Ledamot Kommunfullmäktige (MP) 3 years ago 607 *
Sluta döda vår vackra innestad! Elsa Thambert, Nobelhuset AB, Projektkoordinator 3 years ago 673 **
Nobelcenter Erik Malm, Ledamot Kommunfullmäktige (MP) 3 years ago 563 *
Nobelcenter Eva Nygren, Nobelhuset AB, Ledamot 3 years ago 572 **
Fulaste Nobelbyggnaden Eva Risberg, Ersättare (S) 3 years ago 589 *
Nobelcenter Eva-Louise Erlandsson Slorach, Ordförande Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 721 *
Angående Nobelcenter på Blasieholmen. Eva-Louise Erlandsson Slorach, Ordförande Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 729 *
Nobelbygget Eva-Louise Erlandsson Slorach, Ordförande Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 732 *
Rädda Stockholm ! Stoppa Nobelbygget på Blasieholmen ! Eva-Louise Erlandsson Slorach, Ordförande Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 678 *
Blasieholmen Ewa Larsson, Ledamot Kommunfullmäktige (MP) 3 years ago 717 **
Riv inte min stad Gita Nabavi, Ersättare Kommunfullmäktige (Fi) 3 years ago 641 **
Nobel huset. Haval Murad, Ersättare (MP) 2 years ago 484 *
Bevara Blasieholmen och fortsätt ha Nobel aktiviteter i Stadshuset Haval Murad, Ersättare (MP) 2 years ago 497 *
Rädda Blasieholmen Jan Valeskog, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 752 **
Bevara Stockholms kulturmiljö Jan Valeskog, Ordförande Exploateringsnämnden (S) 3 years ago 615 **
Nobelcenter Joakim Larsson, Ledamot (M) 3 years ago 601 *
Déplacez le Centre Nobel! Halte à la destruction du patrimoine! Joakim Larsson, Vice ordförande (M) 3 years ago 612 **
Nobelhuset Joakim Larsson, Vice ordförande (M) 2 years ago 453 *
Nobelmuseet Joakim Larsson, Vice ordförande Exploateringsnämnden (M) 3 years ago 578 ***
Nobel Center på Blasieholmen Johan Brege, Ledamot Kommunfullmäktige (M) 3 years ago 733 **
De huvudlösa planerna för ett Nobelcenter på ett av Stockholms känsligaste platser. Johanna Sjö, Ledamot (M) 3 years ago 514 *
Nobelcenterlådan Karin Gustafsson, Ersättare (S) 3 years ago 1388 *
Nobelbygget på Blasieholmen Karin Wanngård, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 679 *
Blasieholmen Karin Wanngård, Ledamot Kommunfullmäktige (S) 3 years ago 696 *
Stopp av byggande! Karin Wanngård, Ordförande (S) 3 years ago 711 **
Nobelcenter Karin Wanngård, Ordförande (S) 3 years ago 644 *
Våga argumentera mot medlöparna. Katarina Luhr, Ledamot (MP) 3 years ago 570 **
Nobelcenter Kristina Lutz, Ledamot (M) 3 years ago 581 *
Jag motsätter mig planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 694 *
Sök annan placering av Nobelhuset, eller oom inte det går, minska det kraftigt! Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 553 *
Ev Nobelcenter på Blasieholmen Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 596 **
Stoppa Nobel Center Nu!!! Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 597 *
Byggplaner Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 568 *
Två av tusentals protesterande Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 605 **
Nobelmuseet Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 604 ***
Stoppa övergreppet på vackra Blasieholmen! Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 713 *
Stockholm Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD 3 years ago 629 *