Öppet brev till Patrik Silverudd, Ledamot Kommunfullmäktige (L)

Nobelcenter

2016-03-21

Hej Patrik,

Jag skriver till dig i egenskap av stockholmare, kulturgeograf, ekonom, entreprenör och förälder. Inte i någon av dessa roller önskar jag att bygget av det tilltänkta Nobelcentret blir av.

Att riva historiska byggnader gjorde vi på 60 och 70 talet. Den tiden är förbi.  Jag ser inte heller att centret tillför oss Stockholmare något som vi behöver. Jag tror inte att det finns tillräckligt väl underbyggda ekonomiska analyser. Jag har själv gått igenom finansieringen och budgeten ser minst sagt optimistisk ut. Var hamnar slutnotan när pengarna är slut? Inte i skattebetalarnas knä får jag hoppas.

Jag vill heller inte att en vacker och för en gångs skull inte fullt exploaterad plats av vår stad ska försvinna till förmån för ett fruktansvärt fult skrytbygge. För i slutändan är det just vad det är. Jag hoppas innerligt, då jag i det senaste valet faktiskt röstat på L att ni vågar stå upp för medborgarna och inte fastnar i drömmar och storslagna men verklighetsfrämmande visioner. Vill någon väldigt gärna bygga detta så är Stockholm överfullt av möjliga platser som är mindre känsliga. 

 

Nedan följer vidare ett antal argument emot bygget.

 

Jag motsätter mig planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen och hoppas att Du är beredd att ta till Dig av den omfattande kritiken som framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Det är fel att riva K-märkta miljöer i Stockholms innerstad år 2016. Det vackra Tullhuset från 1876 med tillhörande hamnmagasin måste sparas. Platsen borde istället rustas upp med bevarad sjöfart, uteserveringar och en vacker skulpturpark i anslutning till Nationalmuseum.

Upplevelsen av det statliga byggnadsminnet Nationalmuseum riskerar att förminskas i skuggan av det allför stora Nobelbygget. Nationalmuseums expansionsbehov behöver tas hänsyn till i sammanhanget.

Detaljplaneförslaget uppvisar en oklar bild rörande projektets finansiering och riskhantering. Det saknas ekonomiska garantier för att Nobelcenter ska fungera i framtiden. Är det rimligt att forskningspengar ska bekosta ett fastighetsbygge? Det är ocksa problematiskt att kommersiella intressen genom privat finansiering knyts till Nobels varumärke.

Detaljplaneförslaget innebär försämrade förutsättningar för den ständigt växande sjötrafiken och utvecklingen av marina näringar. Båtar behöver ligga vid kajer - det behöver inte muséer. Blasieholmsudden är en omistlig tillgång för skärgårdstrafikens verksamhet och bör bevaras.

Ett Nobelcenter - om det överhuvudtaget behövs - bör inte uppföras på bekostnad av andra för staden profilskapande värden. Alternativa platser bör utredas. En sådan plats skulle kunna vara i vetenskapsstaden i Hagastaden med tydlig koppling till vetenskap och forskning vid Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och KTH.

Med förhoppning om att Du vill värna Stockholms skönhet och lyssna på folkopinionen,

Lars Renbjer
Stockholm

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 40 av 76 i denna kampanj