Öppet brev till Karin Gustafsson, Ersättare (S)

Nobelcenterlådan

2016-03-08

Det är verkligen tråkigt att se hur detta projekt drivs vidare av Stockholms kommun, Nobelstiftelsen och donatorerna, trots ett massivt motstånd från alla dom som satt sig in i frågan. Förvånande också att alla negativa remissvar bara läggs åt sidan utan något seriöst bemötande. Konstigt att egentligen bara ett parti, nämligen Liberalerna, tidigt var emot projektet. På senare tid har övriga mindre partier också vänt. Men Centern står konstigt nog kvar bakom dessa planer. Och naturligtvis sossar och moderater.

Jag förstår inte hur man har kommit fram till att det över huvud taget finns ett behov av dessa stora, flotta och dyra lokaler, och särskilt på den här platsen. Ett dylikt skrytbygge borde uppfattas negativt med tanke på Nobelpriset image. Priset är ju så identifierat med Stadshuset, Konserthuset och Börshuset, som alla är mycket omtyckta och välfungerande lokaler i samband med prisutdelning och för museum. Forskningsetablisemanget håller ju dessutom till på helt andra ställen i Stockholm.

Stadsplanemässigt är ju dessutom platsen mycket dåligt vald. Stora trafikmängder, omfattande grävningar och helt avvikande utformning i relation till kringliggande bebyggelse och miljö vid och runt Blasieholmen. Dessutom spolieras en viktig kvarvarande hamnmiljö, som dessutom har stor betydelse för den växande skärgårdstrafiken och övrig båttrafik. Talet om att man ska plocka ner det gamla Tullhuset och magasinen, samt. uppföra dem någon annanstans verkar mindre genomtänkt och oekonomiskt.

Jag hoppas verkligen att Centern, Moderaterna och Socialdemokraterna tar sitt förnuft till fånga och avblåser projektet. Övriga partier är ju numera faktiskt emot bygge av denna mässingsburk på Blasieholmen. Rent ekonomisk kan detta projekt heller inte ge Stockholms kommun så stort bidrag, då ju marken upplåtas mycket förmånligt och kommunens kostnaderna enligt vissa källor drar iväg. Dessutom förbrukas stora summor skattesubventionerade donationsmedel, som skulle göra mycket större nytta just för forskning. Och kanske viktigast så förstörs denna känsliga miljö för all framtid.
Tänk om och tänk bättre!
Rolf Grönkvist

Skickat från min iPad med mailadress: norrhamnen@tele2.se

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 16 av 76 i denna kampanj