Öppet brev till Margareta Björk, 1:e vice ordförande Kommunfullmäktige (M)

Nobelcenter

2016-03-23

Hej Margareta,

Jag motsätter mig planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen och hoppas att Du är beredd att ta till Dig av den omfattande kritiken som framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser.

Placeringen och utformningen av Nobelcenter på Blasieholmen är inte anpassad till omgivningen och har påtaglig negativ inverkan på stadsbilden. Stora kulturhistoriska värden står på spel. Blasieholmen är en olämplig plats för det omfattande innehållet som avses.

Detaljplaneförslaget innebär försämrade förutsättningar för den ständigt växande sjötrafiken och utvecklingen av marina näringar. Båtar behöver ligga vid kajer - det behöver inte muséer. Blasieholmsudden är en omistlig tillgång för skärgårdstrafikens verksamhet och bör bevaras.

Trafiksituationen i innerstaden riskerar att förvärras med ett Nobelcenter på Blasieholmen. Det saknas en ordentlig redogörelse för hur det ökade trafikflödet till ett Nobelcenter ska hanteras.

Med förhoppning om att Du vill värna Stockholms skönhet och lyssna på folkopinionen,

Med vänliga hälsningar,

 

Tord Lendau
Stockholm

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 55 av 76 i denna kampanj