Öppet brev till Roger Mogert, Ordförande (S)

Nobelhuset

2016-03-25

Det är fel att riva K-märkta miljöer i Stockholms innerstad år 2016. Det vackra Tullhuset från 1876 med tillhörande hamnmagasin måste sparas. Platsen borde istället rustas upp med bevarad sjöfart, uteserveringar och en vacker skulpturpark i anslutning till Nationalmuseum.

Stockholm är en av Europas vackraste städer, Nordens Venedig.Ansiktet ut mot vattnet är viktigt och ett bygge av Nobelhusets karaktär skulle förstöra en känslig del Stockholms kulturella miljö och utsikt. Fick vi inte nog av det rivningsraseri som försegick på 60-talet i gamla Klara.Borde vi inte lära av historien.

Med förhoppning om att Du vill värna Stockholms skönhet och lyssna på folkopinionen,

Med vänliga hälsningar,

 

Rolf Boredal
Tullinge

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 58 av 76 i denna kampanj