Öppet brev till Lars Heikensten, Nobelstiftelsen, VD

Blasieholmen

2016-04-01

Hej Lars,

Planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen måste stoppas! Du har makten att stoppa dem. Gör det nu. Du och Nobelstiftelsen kommer att vinna i längden om ni backar från att göra våld på Stockholms marina historia genom att ockupera en minnesrik kaj med en gigantisk, utsiktsstörande koloss.

Det är fel att riva K-märkta miljöer i Stockholms innerstad år 2016. Det vackra Tullhuset från 1876 med tillhörande hamnmagasin måste sparas. Platsen borde istället rustas upp med bevarad sjöfart, uteserveringar och en vacker skulpturpark i anslutning till Nationalmuseum. Gärna också en liten teaterscen för att anknyta till platsens teaterhistoria.

Med förhoppning om att Du vill värna Stockholms skönhet och har mod att ångra ett dåligt beslut med hänsyn till folkopinionen,

Gunilla Sahlström
Lidingö

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 59 av 76 i denna kampanj