Öppet brev till Peter Jönsson, Ledamot Kommunfullmäktige (M)

Nobelhuset

2016-04-17

Hej Peter,

Med anledning av att Stadshuset ska ta ställning i frågan om ett Nobel Center på Blasieholmen vill jag uppmana dig att rösta emot det. Kritiken mot projektet är omfattande från såväl allmänhet som flertalet remissinstanser och saknar nödvändig förankring.

Placeringen och utformningen av Nobelcenter på Blasieholmen är inte anpassad till omgivningen och har påtaglig negativ inverkan på stadsbilden. Stora kulturhistoriska värden står på spel. Blasieholmen är en olämplig plats för det omfattande innehållet som avses.

Med vänliga hälsningar,

 

Pär Sandqvist
8 generationer Stockholmare men för tillfället i Vellinge

Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Detta är brev 62 av 76 i denna kampanj