Öppet brev till Gustav Fridolin Miljöpartiet

Ta steget i rätt riktning!

2015-04-08

Bästa Gustav,

som partiledare för landets mest miljöinriktade politiska parti hoppas jag att du är villig att möta de utmaningar som världen står inför. Utmaningarna är många och växer i takt med att människans livsstil blir allt mer ohållbar, men anledningen till att jag skriver till dig idag är att jag känner ett individuellt, omfattande ansvar att ta hand om planeten på bästa möjliga sätt. Det ansvarer bär vi alla på och kommer inte ifrån, hur gärna vi än försöker ignorera faktumet att det är just vår dagliga livsstil i de industrialiserade länderna som orsakar klimatförändringarna och som följd, i högsta grad oförtjänt lidande för människor och djur bortom samhället vi är vana vid. Hur kommer det sig då att jag, som är ung tonåring i Sverige engagerar mig i klimatfrågan när min generation tycks bli allt mer ovetande om planetens hotande öde? Svaret är enkelt. När jag växer upp, och i framtiden, mina barn, vill jag att det ska vara självklart över hela världen att andas ren luft, gå i skogen och kunna veta om att atmosfären som skyddar oss inte är ett dödligt hot, fullt av gifter som just den här generationen orsakat. Det är lätt för oss i nuet att bortse från sambandet mellan våra handlingar och konsekvenser. Men ju tydligare tecknen blir, desto hårdare måste våra ansträngingar bli. 

I dagens samhälle har pengar blivit nyckeln till välbehag, ekonomisk tillväxt den ultimata strävan - men så kan det inte längre förbli. När Vattenfall planerar att sälja kolgruvorna till någon annan, vars avsikter säkert inte är goda, krossas visionen om förnybara bränslen och hållbara städer. Och i den storartade drömmens spillror kommer miljoner människor drabbas, både nu och i framtiden. Vi formar framtiden! De här besluten är minst sagt ohållbara och kan inte längre fortgå. 

Jag och 98 % och Sveriges befolkning värdesätter en ren, biologiskt hållbar planet som inte drunknar och utplånas inom en snar framtid. Är du, Gustav Fridolin, villig att ta ett steg i rätt riktning genom att säga NEJ till dessa egoistiska planer om att utöka användingen av fossila bränslen?  Vattenfalls koldioxidutsläpp är enorma jämfört med vad hela landets befolkning släpper ut. Koldioxidutsläpp, som är brunkolens resultat, orsakar i sin tur smältning av Arktis, torka och översvämmningar. Är det den värld vi vill leva i? 

Vi måste samarbeta med naturen och varandra och fatta kloka beslut. Det går att leva i en civilisicerad, ekoligiskt grön värld, men först måste vi ta oss an de utmaningar som vi står inför.  Jag tror verkligen att du har stort inflytande och att regeringen kan förändra världen långsiktigt, och om du tar det här mejlet på allvar och använder din maktposition till något bra kommer jag och många, många andra, vara tacksamma för din insats.

Vänligen,

Nina Kavian, 13 år (se min ålder som ett bevis på att ungas tankar är VIKTIGA)

ninakavian@telia.com

Vaggeryd

 

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 206 av 459 i denna kampanj