Öppet brev till Karin Svensson Smith Miljöpartiet

Vattenfall och det tyska kolet ...

2015-03-31

Hej Karin,

det här är ett sånt där kampanjbrev - lite knepig form, men anledningen är god och allvarlig. Det handlar om Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland och eventuell försäljning av den.
Jag är övertygad om att du och andra i Miljöpartiet - och många i Socialdemokraterna också - förstår hur stor den här frågan är, och jag hoppas, som många andra, att regeringen stoppar planerna på försäljning.

Om kraftverken  och gruvorna säljs kan ytterligare en miljard ton koldioxid släppas ut i atmosfären, eftersom en köpare naturligvis har som avsikt att driva dessa vidare. Istället bör Vattenfall behålla verksamheten och påbörja en långsiktig avveckling till 2030.

En avveckling av brunkolet ger goda möjligheter till omställning av elproduktionen och skapar nya arbetstillfällen för dem som jobbar i gruvorna idag. 

S och MP har ju en minoritetsregering - den är jag som vänsterperson, engagerad i klimatfrågor, glad för. Inte minst för att en regering har en del makt som inte beror på riksdagsmajoriteten. Gör ert yttersta för att använda den rätt, så att så mycket kol som möjigt stannar i marken! Detta kan vara ett av de viktigaste strategiska svenska klimatbesluten på mycket lång tid!

David Berjlund

Björkhagen/Stockholm

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 1 av 394 i denna kampanj