Öppet brev till Ibrahim Baylan, Energiminister Socialdemokraterna

Oro och lite funderingar, men framförallt en uppmaning

2015-03-31

Hej Ibrahim,

 

Jag som skriver till dig heter Mikael Bergmark och jag studerar just nu vidare till miljöingenjör nere i Lund. Anledningen till att jag hör av mig är det faktum att det kommit mig till känna att det är på tal att ni ska sälja de kolgruvor ni har i Tyskland. Detta skulle i en ekonomisk synpunkt vara försvarbart i det korta loppet. Däremot är det inte ekologiskt försvarbart på några sätt.

Som du kan läsa senare i detta mail finns det en överväldigande risk att trots kolet kommer brytas i vilket fall. Alltså kommer koldioxiden att förflyttas från mark- till luftbunden i alla fall, även om inte svenska regeringen har direktanslutet samvete till denna.

Så sent som igår röstade Teknologkåren på LTH (TLTH) igenom att ställa sig bakom ett upprop för ett fossilfritt LU, dvs att Lunds Universitet inte ska ha några av sina pengar investerade i den fossila kolindustrin. Det är dags att Sverige på allvar börjar jobba efter detsamma. I och med en försäljning av dessa gruvor skulle ni förvisso inte längre ha pengar investerade i dem, men ni (vi) tillåter ändå andra företag att ta upp kolen och bidra till växthuseffekten. Alltså går det att se detta som en investering i fossilt kol.

 

Vidare skulle det faktum att mindre fossil energi kommer upp till ovan jord. För att denna energi ska kunna produceras måste andra vägar hittas. Detta är något som skulle kunna förbättra mina och mina studiekamraters möjligheter att få ett jobb som passar våra intressen och färdigheter. Detta skulle alltså kunna ses som en långsiktig på Sveriges kommande ingenjörer.

 

För att avsluta det hela vill jag säga:

Om vi ska nå världens miljömål (som Sverige vill gå i bräschen för eller hur?) får vi bara använda upp på sin höjd 20% av världens prospekterade kolreserver. Låt Sverige bidra med några av de 80 procenten som måste stanna i jorden. 

 

Delen som följer är en mall som fyllts i som standardsvar. Har du inte ännu läst detta uppmanar jag dig att göra det, annars kan du låta det vara.

 

Det skulle dock vara kul att få höra vad du tycker om det hela från dig personligen, och känner du att du orkar och har tid att ge mig ett svar får du gärna skicka detta till: eko12mbe@student.lu.se alternativt Mikael.bergmark@Hotmail.com

 

Varma hälsningar,

Mikael Bergmark.

 

Med anledning av de stora negativa klimateffekter som en försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet kan innebära vill jag att regeringen stoppar dessa planer.

Vattenfalls brunkolskraftverk släpper idag ut mer koldioxid än vad Sveriges alla transporter, industrier, jordbruk och hushåll gör tillsammans. Att sälja verksamheten skulle inte på något sätt minska utsläppen. Tvärtom. Det enda som händer är att någon annan står för utsläppen.

Såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet har lovat att stoppa en expansion av gruvorna. Om regeringen nu väljer att sälja är det mycket sannolikt att en ny ägare öppnar nya gruvor. Istället måste kolet stanna i marken.

Brunkolsverksamheten har även andra stora negativa effekter såsom förorenat grundvatten, ödelagd natur och jordbruk samt tvångsförflyttning av människor.

Mer än hälften av anläggningarna är idag gamla och slitna. Det betyder att de snart når slutet av sin tekniska livslängd och kommer att stängas ner om Vattenfall bara avstår från att göra uppgraderingar och nyinvesteringar.

En avveckling av brunkolet ger goda möjligheter till omställning av elproduktionen och skapar nya arbetstillfällen för dem som jobbar i gruvorna idag. 

Jag tror att du och din regering kan göra skillnad för klimatet, hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Mikael Bergmark

Lund

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 62 av 394 i denna kampanj