Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och miljöminister Miljöpartiet

En påminnelse

2015-04-01

Hej Åsa,

Regeringen har nu sin chans att verkligen göra avtryck i klimatpolitiken. Sverige är ett litet land till ytan och folkmängd, men med en förhållandevis stark röst på den internationella politiska arenan. Det är därför vårt ansvar att vara ett föregångsland och att vi visar världen hur smart klimatpolitik ser ut.

Med anledning av de stora negativa klimateffekter som en försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet kan innebära vill jag att regeringen stoppar dessa planer. Brunkolsverksamheten har stora negativa effekter såsom förorenat grundvatten, ödelagd natur och jordbruk samt tvångsförflyttning av människor och det vet du mycket väl om. 

Jag hoppas att du tar ditt ansvar och gör vad du kan för att regeringen ska stoppa försäljningen och lämna kolet i marken. Det var därför jag lade min röst på dig. 

Vänliga hälsningar,

Linda Ottosson Kraus

Lidingö

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 100 av 394 i denna kampanj