Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och miljöminister Miljöpartiet

Agera nu-Tänk långsiktigt!

2015-04-01

Hej Åsa,

Please, gör allt vad du kan för att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland!!

En gradvis avveckling av brunkolet är mycket mer ansvarsfullt än att sälja, två sina händer och låta någon annan

ägare fullfölja den djupt beklagliga fossilspridning som blir följden av fortsatt drift.

Vik inte ner dig!

Calle Björstrand

Stockholm

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 118 av 459 i denna kampanj