Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och miljöminister, Miljöpartiet

Vår jord är värdefull

2015-06-14

Hej Åsa

Med anledning av de stora negativa klimateffekter som en försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet kan innebära vill jag att regeringen stoppar dessa planer.

Brunkolsverksamheten har även andra stora negativa effekter såsom förorenat grundvatten, ödelagd natur och jordbruk samt tvångsförflyttning av människor. Alla djur kommer också bli mycket negativt påverkade.

Vi människor har som ansvar att skydda djur och natur, inte förstöra och skada dem och naturen. Med stor makt kommer stort ansvar. Miljöförstöringen har redan gått alldeles för långt. Isen smälter i Nord- och Sydpolen som gör att tusentals isbjörnar dör, de simmar till döds i det iskalla havet. 2030 kommer de ha dött ut på grund av oss. Isen som smälter gör också att det har blivit mycket mer naturkatastrofer eftersom vattnet skapar översvämningar och andra katastrofer. Skogsskövlingen och skövling av regnskog gör att syret försvinner och djuren förlorar sina hem och dör ut. Bensin och annan icke förnybar bränsle skapar bränder och enorma utsläpp och miljoförstöring, kött- och mjölkindustrin är dock fortfarande det som skapar mest miljöförstöring av allt. Allt borde bytas ut mot förnybar bränsle. Vi är inte de enda på denna jord. Alla har sin plats och alla är lika värdefulla. Naturen också. Snälla, förstör inte naturen ännu mer.

Jag tror att du och din regering kan göra skillnad för klimatet, hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Pauline Dvorak

Växjö

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 375 av 394 i denna kampanj