Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och miljöminister Miljöpartiet

Valet är självklart - låt kolet stanna i marken!

2015-04-02

Under pressträffen om regeringens strategi inför klimattoppmötet i Paris nämner du "Ökade ambitionsnivåer för utsläppsminskningar" som en viktig del av ett kommande avtal.

Jag anser inte att en försäljning av Vattenfalls kraftverk och gruvor i Tyskland går i linje med detta. En köpare har givetvis avsikten att driva verksamheten vidare, vilket skulle innebära att ytterligare en miljard ton koldioxid kan komma att släppas ut. Det har inte jorden råd med. 

Forskare uppskattar att mänskligheten kan släppa ut ungefär 565 giganton koldioxid till i atmosfären och fortfarande ha något slags hopp om att hålla sig under 2 grader. Olika datormodeller har räknat på att även om vi slutade öka våra koldioxidnivåer idag skulle temperaturen ändå stiga ytterligare 0.8 grader utöver de 0.8 grader vi ligger på nu. Det betyder att vi redan har avverkat fyra femtedelar av vår väg mot 2 graders-gränsen.

Du och regeringen har en fantastisk möjlighet att visa handlingskraft inför toppmötet i Paris.
Behåll verksamheten och påbörja en långsiktig avveckling till 2030!
Visa att ni menar allvar med er klimatstrategi där "Sverige ska agera föregångare".

Du fick min röst för att jag tror att du och din regering kan göra skillnad för klimatet,
hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Ylva Eriksson

Kalmar

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 135 av 394 i denna kampanj