Öppet brev till Ibrahim Baylan, Energiminister Socialdemokraterna

kolkraftverk

2015-04-02

Hej Ibrahim

Med anledning av de stora negativa klimateffekter som en försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet kan innebära vill jag att regeringen stoppar dessa planer.

En försäljning av kraftverken och gruvorna skulle innebära att ytterligare en miljard ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären, eftersom en köpare naturligvis har som avsikt att driva dessa vidare. Istället bör Vattenfall behålla verksamheten och påbörja en långsiktig avveckling till 2030.

Lars Persson

Lilla sällskapets v 54 Skärholmen

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 134 av 394 i denna kampanj