Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och miljöminister, Miljöpartiet

Ingen försäljning av brunkolet i Tyskland! Lägg ner!

2015-06-05

Hej Åsa

Jag vill att du genast agerar för att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland.

Såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet har lovat att stoppa en expansion av gruvorna. Om regeringen nu väljer att sälja är det mycket sannolikt att en ny ägare öppnar nya gruvor. Istället måste kolet stanna i marken.

Mer än hälften av anläggningarna är idag gamla och slitna. Det betyder att de snart når slutet av sin tekniska livslängd och kommer att stängas ner om Vattenfall bara avstår från att göra uppgraderingar och nyinvesteringar.

En avveckling av brunkolet ger goda möjligheter till omställning av elproduktionen och skapar nya arbetstillfällen för dem som jobbar i gruvorna idag. 

Jag tror att du och din regering kan göra skillnad för klimatet, hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Henry Ståhle

Tvååker, Halland

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 362 av 394 i denna kampanj