Öppet brev till Mats Dahlberg, Miljöpartiet

Vattenfalls verksamhet i Tyskland

2015-05-30

Hej Mats

Med anledning av de stora negativa klimateffekter som en försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet kan innebära vill jag att regeringen stoppar dessa planer.

Vattenfalls brunkolskraftverk släpper idag ut mer koldioxid än vad Sveriges alla transporter, industrier, jordbruk och hushåll gör tillsammans. Att sälja verksamheten skulle inte på något sätt minska utsläppen, då skulle bara något annat företag släppa ut minst lika mycket.

Brunkolsverksamheten har även andra stora negativa effekter såsom förorenat grundvatten, ödelagd natur och jordbruk samt tvångsförflyttning av människor.

En avveckling av brunkolet ger goda möjligheter till omställning av elproduktionen och skapar nya arbetstillfällen för dem som jobbar i gruvorna idag. 

Jag hoppas att du tar ditt ansvar och gör vad du kan för att regeringen ska stoppa försäljningen och lämna kolet i marken. Trots allt var ju detta en av Miljöpartiets centrala frågor i valkampanjen.

 

Mvh Ivar Lodén Håkansson

Lund

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 250 av 394 i denna kampanj