Öppet brev till Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, Socialdemorkraterna

framtida. bränsle äe inte fossila!

2015-05-30

Attn: Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister


Hej Mikael Damberg,

Med anledning av de stora negativa klimateffekter som en försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet kan innebära vill jag att regeringen stoppar dessa planer.

Vattenfalls brunkolskraftverk släpper idag ut mer koldioxid än vad Sveriges alla transporter, industrier, jordbruk och hushåll gör tillsammans. Att sälja verksamheten skulle inte på något sätt minska utsläppen. Tvärtom. Det enda som händer är att någon annan står för utsläppen.

En avveckling av brunkolet ger goda möjligheter till omställning av elproduktionen och skapar nya arbetstillfällen för dem som jobbar i gruvorna idag. 

Jag tror att du och din regering kan göra skillnad för klimatet, hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Louise tängerstad

Danderyd

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 268 av 394 i denna kampanj