Öppet brev till Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister Socialdemorkraterna

Ang. uppmaning att inte sälja Vattenfalls kolkraft, utan att avveckla den istället

2015-04-02

Tjenare Mikael!

Med anledning av de stora negativa klimateffekter som en försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet kan innebära vill jag att regeringen stoppar dessa planer.

Vattenfalls brunkolskraftverk släpper idag ut mer koldioxid än vad Sveriges alla transporter, industrier, jordbruk och hushåll gör tillsammans. Att sälja verksamheten skulle inte på något sätt minska utsläppen. Tvärtom. Det enda som händer är att någon annan står för utsläppen.

Brunkolsverksamheten har även andra stora negativa effekter såsom förorenat grundvatten, ödelagd natur och jordbruk samt tvångsförflyttning av människor.

En försäljning av kraftverken och gruvorna skulle även innebära att ytterligare en miljard ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären, eftersom en köpare naturligvis har som avsikt att driva dessa vidare

Mer än hälften av anläggningarna är idag gamla och slitna. Det betyder att de snart når slutet av sin tekniska livslängd och kommer att stängas ner om Vattenfall bara avstår från att göra uppgraderingar och nyinvesteringar.

En avveckling av brunkolet ger goda möjligheter till omställning av elproduktionen och skapar nya arbetstillfällen för dem som jobbar i gruvorna idag. 

Jag hoppas att du tar ditt ansvar och gör vad du kan för att regeringen ska stoppa försäljningen och lämna kolet i marken, för det är så mycket påtryckningar idag om miljötänk och "grön" el, så det skickar mig väldigt fel signal, o säkerligen många andra, om ni bara väljer att blunda för alla fakta som talar för att en avveckling vore snällast mot moder jord och samtidigt minst egoistiskt agerat mot kommande generationer.

Med vänliga hälsningar Pontus

 

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 128 av 394 i denna kampanj