Öppet brev till Talla Alkurdi, Socialdemokraterna

Det är nu vi har chansen!

2015-05-30

Hej Talla

Den här chansen kommer kanske aldrig igen! Att förhindra att dessa tyskq kolgruvor utnyttjas och kanske expanderas kan verkligen göra stor skillnad. Dess utsläpp är större än Sveriges totala utsläpp i övrigt. Vi är ett litet land med begränsade möjligheter att påverka den globala klimatpåverkan, men detta är en chans som vi inte får låta glida oss ur händerna! Vi måste sätta stopp för kolet om vi kan och nu har socialdemokraterna och miljöpartiet den chansen.

Jag vill att du genast agerar för att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland.

Såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet har lovat att stoppa en expansion av gruvorna. Om regeringen nu väljer att sälja är det mycket sannolikt att en ny ägare öppnar nya gruvor. Istället måste kolet stanna i marken.

En försäljning av kraftverken och gruvorna skulle innebära att ytterligare en miljard ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären, eftersom en köpare naturligvis har som avsikt att driva dessa vidare. Istället bör Vattenfall behålla verksamheten och påbörja en långsiktig avveckling till 2030. Även om detta innebär att vi har ansvaret för kolgruvorna även framöver. DET ÄR ATT TA ANSVAR!

En avveckling av brunkolet ger goda möjligheter till omställning av elproduktionen och skapar nya arbetstillfällen för dem som jobbar i gruvorna idag. 

Jag hoppas att du tar ditt ansvar och gör vad du kan för att regeringen ska stoppa försäljningen och lämna kolet i marken. Du har mitt förtroende, det finns bara ett sätt att stoppa utsläppen och ta ansvar för framtiden.

Karin Lindahl Oscarsson

Malmö

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 286 av 394 i denna kampanj