Öppet brev till Janne Rudén, Socialdemokraterna

OM DET KORTSIKTIGA HANDLANDETS OFÖRLÅTLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER

2015-05-30

Hej Janne!

Med anledning av de stora negativa klimateffekter som en försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet kan innebära vill jag att regeringen stoppar den planerade försäljningen av de tyska kolgruvorna.

En försäljning av kraftverken och gruvorna skulle innebära att ytterligare en miljard ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären, eftersom en köpare naturligvis har som avsikt att driva dessa vidare. Istället bör Vattenfall behålla verksamheten och påbörja en långsiktig avveckling till 2030.

Såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet har lovat att stoppa en expansion av gruvorna. Om regeringen nu väljer att sälja är det mycket sannolikt att en ny ägare öppnar nya gruvor. Kolet måste stanna i marken.

Jag hoppas att du tar DITT ansvar och gör vad du kan för att regeringen ska stoppa försäljningen och lämna kolet i marken.

carl-johan rosén

täby

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 281 av 394 i denna kampanj