Öppet brev till Hanna Westerén, Socialdemokraterna

Låt kolen stanna i marken

2015-05-31

Hej Hanna

Jag vill att du genast agerar för att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland.

En försäljning av kraftverken och gruvorna skulle innebära att ytterligare en miljard ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären, eftersom en köpare naturligvis har som avsikt att driva dessa vidare. Istället bör Vattenfall behålla verksamheten och påbörja en långsiktig avveckling till 2030.

Jag hoppas att du tar ditt ansvar och gör vad du kan för att regeringen ska stoppa försäljningen och lämna kolet i marken.

Patrik Bergman

Stockholm

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 308 av 394 i denna kampanj