Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och miljöminister Miljöpartiet

Svik inte väljarna, klimatet och framtiden!

2015-03-31

Hej Åsa

För en tid sedan stod du i TV med en kolklump i handen och anklagade Alliansen för att ha låtit Vattenfall investera i kolkraft. Miljöpartiet lovade att Vattenfalls kolgruvor, den största källan till klimatutsläppet som Sverige har någon möjlighet att påverka, skulle stängas. Jag tänkte "miljöpartiet tänker stoppa kolgruvorna, dem kan man lita på, jag ger dem min röst". Om miljöpartiet sviker detta vallöftet så ångrar jag att jag gav er min röst. Men det har ingen stor betydelse; sveket att inte uppfylla er vallöften mot mig och andra väljare är en bagatell i jämförelse med sveket mot framtiden, mot klimatet och mot miljön. Genom att kräva en aktiv avveckling av kolbrytningen så kan regeringen göra den största insats för klimatet som någon svensk regering har gjort. Alla andra klimatåtgärder som denna regering kan genomföra är försumbara jämfört med denna fråga. Visa att miljöpartiet inte gav upp klimatpolitiken i utbyte mot ministerposter. Både klimat och väljare ger blanka fan i vem om miljöpartiet har fått ministerposter eller inte, vad som behövs är ansvarstagande. Vi behöver hopp, vi behöver se en ljusning. Vem ska ge oss detta hopp om inte ens miljöpartiet kan stoppa svenska statens deltagande i brytning av det mest klimatfarliga bränslet av alla?

Jag vill att du genast agerar för att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland. Såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet har lovat att stoppa en expansion av gruvorna. Om regeringen nu väljer att sälja är det mycket sannolikt att en ny ägare öppnar nya gruvor. Istället måste kolet stanna i marken.

En försäljning av kraftverken och gruvorna skulle innebära att ytterligare en miljard ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären, eftersom en köpare naturligvis har som avsikt att driva dessa vidare. Istället bör Vattenfall behålla verksamheten och påbörja en långsiktig avveckling till 2030. Vattenfalls brunkolskraftverk släpper idag ut mer koldioxid än vad Sveriges alla transporter, industrier, jordbruk och hushåll gör tillsammans. Att sälja verksamheten skulle inte på något sätt minska utsläppen. Tvärtom. Det enda som händer är att någon annan står för utsläppen. Mer än hälften av anläggningarna är idag gamla och slitna. Det betyder att de snart når slutet av sin tekniska livslängd och kommer att stängas ner om Vattenfall bara avstår från att göra uppgraderingar och nyinvesteringar.

Visa att ni inte har blivit korumperade av makten ni fått, visa att ni fortfarande vill göra verkliga insatser mot klimatutsläppen, visa att miljöpartiet fortfarande värnar om miljön! Allt annat är ett svek mot världen.

Erik Karlström

Lund

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 41 av 394 i denna kampanj