Öppet brev till Hans Hoff, Socialdemokraterna

Kol

2015-06-01

Hej Hans

Med anledning av de stora negativa klimateffekter som en försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet kan innebära vill jag att regeringen stoppar dessa planer.

Mer än hälften av anläggningarna är idag gamla och slitna. Det betyder att de snart når slutet av sin tekniska livslängd och kommer att stängas ner om Vattenfall bara avstår från att göra uppgraderingar och nyinvesteringar.

Jag tror att du och din regering kan göra skillnad för klimatet, hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Dag Svensson

Vara

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 333 av 394 i denna kampanj