Öppet brev till Ibrahim Baylan, Energiminister Socialdemokraterna

Låt kolet vara där det hör hemma - i marken

2015-03-31

Hej Ibrahim

Jag arbetar som miljökooridnator på European Spallation Source. Vi gör allt vad vi kan för att minska klimatpåverkan från denna anläggning. Kom gärna hit och studera vårt energikoncept någon gång, det är så bra så att det genererar ett en nettominskning av traktens totala CO2-utsläpp på bara något år. Hör av dig bara :)

Samtidigt räcker inte alla nya miljömässigt sunda satsningar om inte alla är med och bidrar till att stävja jordens största utmaning. Med anledning av de stora negativa klimateffekter som en försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet kan innebära vill jag att regeringen stoppar dessa planer. Dra ett strå till stacken. Till rätt stack, alltså.

En försäljning av kraftverken och gruvorna skulle innebära att ytterligare en miljard ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären, eftersom en köpare naturligvis har som avsikt att driva dessa vidare. Istället bör Vattenfall behålla verksamheten och påbörja en långsiktig avveckling till 2030.

Brunkolsverksamheten har även andra stora negativa effekter såsom förorenat grundvatten, ödelagd natur och jordbruk samt tvångsförflyttning av människor. Den är också väldigt ineffektiv rent energimässigt eftersom allt energirikt kol som låg åtkomligt är borta. Kvar finns lågvärdigt kol som innehåller ansenliga mängder av andra miljöfarliga substanser. Läs gärna mer om EROI-konceptet, det visar nämligen vägen till ett långsiktigt korrekta energilösningar.

Läs gärna också om den typen av långsiktiga beslut som man var klok nog att fatta då Sverige satsade på vattenkraften. Tack vare detta har vi idag en av världens mest klimatneutrala energiförsörjning. Ingen kvartalsrapport i världen hade förmåga att stödja det beslutet när det fattades. Men det var helt rätt. Så släpp handbromsen, Ibra! Bli den politiker du vill vara - en förebild som framtida generationer kommer att beundra. Hedra de kloka politiker som gav oss Vattenfall genom att visa samma mod som de visade.

Använd istället Vattenfall som motor för en avveckling av brunkolet och en omställning av tysk elproduktionen. Ge dem i uppdrag att ställa om så att både miljö och samhället gynnas av arbetstillfällen och utbildning inom ny grön teknik. Ge de som jobbar i gruvorna idag en bättre tillvaro. 

Jag gör allt vad som står i min makt för att göra skillnad för klimatet, så hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

 

Mvh

Mark Sonesson, Malmö

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 25 av 394 i denna kampanj