Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och miljöminister Miljöpartiet

Brunkol, fulkol

2015-04-01

Hej Åsa

Jag vill att du genast agerar för att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland.

En försäljning av kraftverken och gruvorna skulle innebära att ytterligare en miljard ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären, eftersom en köpare naturligvis har som avsikt att driva dessa vidare. Istället bör Vattenfall behålla verksamheten och påbörja en långsiktig avveckling till 2030.

bernhard

Stockholm

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 108 av 394 i denna kampanj