Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och miljöminister Miljöpartiet

sköt dit jobb!

2015-04-14

Ni kallar er ett parti som ser till miljön. Börja ta ansvar för dit agerande! 

En avveckling av brunkolet ger goda möjligheter till omställning av elproduktionen och skapar nya arbetstillfällen för dem som jobbar i gruvorna idag. 

Jag hoppas att du tar ditt ansvar och gör vad du kan för att regeringen ska stoppa försäljningen och lämna kolet i marken.

Marcus Puusaari

Kista

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 195 av 394 i denna kampanj