Öppet brev till Gustav Fridolin, Miljöpartiet

Brunkol

2015-12-08

Hej Gustav

Jag vill att du genast agerar för att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland.

En försäljning av kraftverken och gruvorna skulle innebära att ytterligare en miljard ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären, eftersom en köpare naturligvis har som avsikt att driva dessa vidare. Istället bör Vattenfall behålla verksamheten och påbörja en långsiktig avveckling till 2030.

Jag tror att du och din regering kan göra skillnad för klimatet, hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Pia Petersen

Bromma

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 391 av 394 i denna kampanj