Öppet brev till Lennart Olsen, Miljöpartiet

Låt kolet ligga marken.

2015-09-29

En avveckling av brunkolet ger goda möjligheter till omställning av elproduktionen och skapar nya arbetstillfällen för dem som jobbar i gruvorna idag. 

Jag hoppas att du tar ditt ansvar och gör vad du kan för att regeringen ska stoppa försäljningen och lämna kolet i marken.

Torbjörn Karlsson

Trollhättan

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 389 av 394 i denna kampanj