Öppet brev till Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, Socialdemorkraterna

Brunkol i Tyskland

2015-06-01

Till Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister


Hej Mikael Damberg,

Jag vill att du genast agerar för att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland.

Såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet har lovat att stoppa en expansion av gruvorna. Om regeringen nu väljer att sälja är det mycket sannolikt att en ny ägare öppnar nya gruvor. Istället måste kolet stanna i marken.

Brunkolsverksamheten har även andra stora negativa effekter såsom förorenat grundvatten, ödelagd natur och jordbruk samt tvångsförflyttning av människor.

En försäljning av kraftverken och gruvorna skulle innebära att ytterligare en miljard ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären, eftersom en köpare naturligvis har som avsikt att driva dessa vidare. Istället bör Vattenfall behålla verksamheten och påbörja en långsiktig avveckling till 2030.

Jag hoppas att du tar ditt ansvar och gör vad du kan för att regeringen ska stoppa försäljningen och lämna kolet i marken.

Ketty Wikström

Luleå

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 340 av 394 i denna kampanj