Öppet brev till Gustav Fridolin Miljöpartiet

Brunkol i Tyskland

2015-03-31

Hej Gustav

Jag vill att du genast agerar för att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland.

Såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet har lovat att stoppa en expansion av gruvorna. Om regeringen nu väljer att sälja är det mycket sannolikt att en ny ägare öppnar nya gruvor. Istället måste kolet stanna i marken.

Jag delar starkt den ledare som Johan Ehrenberg skrivit. Att avveckla brunkolen och låta det stanna i marken och i stället använda marken till sol- och vindenergi. Då kan man avveckla brunkolet och successivt bygga ut alternativ energi, som ger pengar lång tid framöver och sparar vårt klimat.

Jag hoppas att du tar ditt ansvar och gör vad du kan för att regeringen ska stoppa försäljningen och lämna kolet i marken.

Åke Wikström, Tekn. Dr.

Svenshögen

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 13 av 394 i denna kampanj