Öppet brev till Vivianne Macdisi, Socialdemokraterna

Snälla, låt Vattenfalls kol stanna i marken!

2015-05-31

Hej Vivianne!

Med anledning av de stora negativa klimateffekter som en försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet kan innebära vill jag att regeringen stoppar dessa planer.

Såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet har lovat att stoppa en expansion av gruvorna. Om regeringen nu väljer att sälja är det mycket sannolikt att en ny ägare öppnar nya gruvor. Istället måste kolet stanna i marken.

Det här är det enskilt största beslutet som sverige kan ta för klimatet. Det skulle ge hopp åt hundratusentals människor som oroar sig över att kortsiktiga vinster alltid tycks trumfa långsiktiga åtgärder, och det skulle utgöra ett positivt exempel för både länder och företag runt om i världen.

Vattenfalls brunkolskraftverk släpper idag ut mer koldioxid än vad Sveriges alla transporter, industrier, jordbruk och hushåll gör tillsammans. Att sälja verksamheten skulle inte på något sätt minska utsläppen. Tvärtom. Det enda som händer är att någon annan står för utsläppen. Istället bör Vattenfall behålla verksamheten och påbörja en långsiktig avveckling till 2030.

Jag tror att du och din regering kan göra skillnad för klimatet, hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Anneli Persson

Härnösand

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 319 av 394 i denna kampanj