Öppet brev till Ibrahim Baylan, Energiminister, Socialdemokraterna

Sälj inte Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland

2015-05-30

Hej Ibrahim

Jag vill att du genast agerar för att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland.

Brunkolsverksamheten har även andra stora negativa effekter såsom förorenat grundvatten, ödelagd natur och jordbruk samt tvångsförflyttning av människor.

En försäljning av kraftverken och gruvorna skulle innebära att ytterligare en miljard ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären, eftersom en köpare naturligvis har som avsikt att driva dessa vidare. Istället bör Vattenfall behålla verksamheten och påbörja en långsiktig avveckling till 2030.

Statliga Vattenfall tillhör de bolag som släpper ut mest koldioxid i hela Europa, mer än hela Sverige gör sammantaget. Man har även planerat att öppna nya gruvor som skulle förorsaka utsläpp av 1,2 miljarder ton koldioxid i atmosfären om brunkolet förbränns, motsvarande hela Sveriges samlade utsläpp – i 24 år!

Mer än hälften av anläggningarna är idag gamla och slitna. Det betyder att de snart når slutet av sin tekniska livslängd och kommer att stängas ner om Vattenfall bara avstår från att göra uppgraderingar och nyinvesteringar.

Jag hoppas att du tar ditt ansvar och gör vad du kan för att regeringen ska stoppa försäljningen och lämna kolet i marken. Tack!

Kristina Frostegren

Lund

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 241 av 394 i denna kampanj