Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

2.3 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu! på initiativ av Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

Sammanfattning för Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!
37 öppna brev
37 unika författare
9:2:58 h i total redigeringstid
Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Bäste Träsk Daniel Heilborn, Ordinarie ledamot, MP 3 years ago 919 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 1081 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Torgny Ammunet, Ordinarie Ledamot, S 3 years ago 994 **
Skydda vattnet Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 940 **
Man kan inte både ha kvar kakan och äta upp den tyvärr. Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 892 **
Man kan inte både ha kvar kakan och äta upp den tyvärr. Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 916 ***
Vattnet först! Alexandra Dahlberg, Ersättare, S 3 years ago 803 *
Gällande Bästeträsk Gunnel Lindby, Ersättare, C 3 years ago 888 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 871 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Alexandra Dahlberg, Ersättare, S 3 years ago 865 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tony Johansson, Ersättare, S 3 years ago 831 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Gunnel Lindby, Ersättare, C 3 years ago 918 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Mariell Pettersson, Ersättare, M 3 years ago 811 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Sixten Anna Johansson, Ordinare ledamot, V 3 years ago 890 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Katarina Krusell, Ersättare, MP 3 years ago 817 *
Gör Bästeträsk till vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 904 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 921 *
Gör Bästeträsk till vattenskyddsområde nu! Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 895 **
Skydda vårt dricksvatten! Anne Fowler, Ersättare, V 3 years ago 863 ***
Det är dags att skydda vårt gemensamma dricksvatten! Arvid Mickelåker, Ersättare, C 3 years ago 989 *
Vattnet först! Sixten Anna Johansson, Ordinare ledamot, V 3 years ago 917 *
Vattnet först! Daniel Heilborn, Ordinarie ledamot, MP 3 years ago 892 *
Vattnet först! Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 850 **
Skydda vårt dricksvatten! Alexander Jansson, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 917 **
Skydd oe dricksvattn! Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 932 **
Vattenskydd för Bästeträsk Sixten Anna Johansson, Ordinare ledamot, V 3 years ago 857 **
Skydda dricksvattentäkten nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 852 **
Skydda Bästeträsk Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 891 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Mariell Pettersson, Ersättare, M 3 years ago 821 *
Skydda vårt dricksvatten! Alexander Jansson, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 807 *
Skydda Gotlands dricksvatten Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 802 **
Skydda vårt dricksvatten! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 815 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 822 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 1023 *
Trygga vattenförsörjningen för generationer framöver! Torgny Ammunet, Ordinarie Ledamot, S 3 years ago 832 *
EUs vattendirektiv kring kommunala dricksvattentäkter Alexander Jansson, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 841 **
Viktigast är vattnet? Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 793 *