Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

2.3 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu! på initiativ av Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

Sammanfattning för Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!
37 öppna brev
37 unika författare
9:2:58 h i total redigeringstid
Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Bäste Träsk Daniel Heilborn, Ordinarie ledamot, MP 3 years ago 812 3 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 970 45 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Torgny Ammunet, Ordinarie Ledamot, S 3 years ago 876 **
Skydda vattnet Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 803 **
Man kan inte både ha kvar kakan och äta upp den tyvärr. Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 770 **
Man kan inte både ha kvar kakan och äta upp den tyvärr. Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 793 2 ***
Vattnet först! Alexandra Dahlberg, Ersättare, S 3 years ago 694 1 *
Gällande Bästeträsk Gunnel Lindby, Ersättare, C 3 years ago 772 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 764 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Alexandra Dahlberg, Ersättare, S 3 years ago 756 8 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tony Johansson, Ersättare, S 3 years ago 727 5 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Gunnel Lindby, Ersättare, C 3 years ago 803 5 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Mariell Pettersson, Ersättare, M 3 years ago 701 6 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Sixten Anna Johansson, Ordinare ledamot, V 3 years ago 779 5 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Katarina Krusell, Ersättare, MP 3 years ago 709 4 *
Gör Bästeträsk till vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 785 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 807 16 *
Gör Bästeträsk till vattenskyddsområde nu! Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 790 2 **
Skydda vårt dricksvatten! Anne Fowler, Ersättare, V 3 years ago 732 2 ***
Det är dags att skydda vårt gemensamma dricksvatten! Arvid Mickelåker, Ersättare, C 3 years ago 870 1 *
Vattnet först! Sixten Anna Johansson, Ordinare ledamot, V 3 years ago 799 1 *
Vattnet först! Daniel Heilborn, Ordinarie ledamot, MP 3 years ago 772 10 *
Vattnet först! Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 734 13 **
Skydda vårt dricksvatten! Alexander Jansson, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 801 8 **
Skydd oe dricksvattn! Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 815 22 **
Vattenskydd för Bästeträsk Sixten Anna Johansson, Ordinare ledamot, V 3 years ago 748 **
Skydda dricksvattentäkten nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 741 **
Skydda Bästeträsk Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 770 5 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Mariell Pettersson, Ersättare, M 3 years ago 719 *
Skydda vårt dricksvatten! Alexander Jansson, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 682 *
Skydda Gotlands dricksvatten Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 691 3 **
Skydda vårt dricksvatten! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 700 5 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 704 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 916 11 *
Trygga vattenförsörjningen för generationer framöver! Torgny Ammunet, Ordinarie Ledamot, S 3 years ago 723 3 *
EUs vattendirektiv kring kommunala dricksvattentäkter Alexander Jansson, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 735 1 **
Viktigast är vattnet? Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 687 *