Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

2.3 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu! på initiativ av Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

Sammanfattning för Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!
37 öppna brev
37 unika författare
9:2:58 h i total redigeringstid
Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Bäste Träsk Daniel Heilborn, Ordinarie ledamot, MP 3 years ago 893 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 1054 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Torgny Ammunet, Ordinarie Ledamot, S 3 years ago 965 **
Skydda vattnet Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 906 **
Man kan inte både ha kvar kakan och äta upp den tyvärr. Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 866 **
Man kan inte både ha kvar kakan och äta upp den tyvärr. Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 888 ***
Vattnet först! Alexandra Dahlberg, Ersättare, S 3 years ago 785 *
Gällande Bästeträsk Gunnel Lindby, Ersättare, C 3 years ago 868 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 844 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Alexandra Dahlberg, Ersättare, S 3 years ago 844 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tony Johansson, Ersättare, S 3 years ago 807 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Gunnel Lindby, Ersättare, C 3 years ago 888 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Mariell Pettersson, Ersättare, M 3 years ago 789 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Sixten Anna Johansson, Ordinare ledamot, V 3 years ago 865 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Katarina Krusell, Ersättare, MP 3 years ago 794 *
Gör Bästeträsk till vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 878 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 894 *
Gör Bästeträsk till vattenskyddsområde nu! Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 874 **
Skydda vårt dricksvatten! Anne Fowler, Ersättare, V 3 years ago 826 ***
Det är dags att skydda vårt gemensamma dricksvatten! Arvid Mickelåker, Ersättare, C 3 years ago 965 *
Vattnet först! Sixten Anna Johansson, Ordinare ledamot, V 3 years ago 890 *
Vattnet först! Daniel Heilborn, Ordinarie ledamot, MP 3 years ago 867 *
Vattnet först! Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 823 **
Skydda vårt dricksvatten! Alexander Jansson, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 885 **
Skydd oe dricksvattn! Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 908 **
Vattenskydd för Bästeträsk Sixten Anna Johansson, Ordinare ledamot, V 3 years ago 836 **
Skydda dricksvattentäkten nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 825 **
Skydda Bästeträsk Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 861 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Mariell Pettersson, Ersättare, M 3 years ago 799 *
Skydda vårt dricksvatten! Alexander Jansson, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 781 *
Skydda Gotlands dricksvatten Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 778 **
Skydda vårt dricksvatten! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 792 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 799 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 1002 *
Trygga vattenförsörjningen för generationer framöver! Torgny Ammunet, Ordinarie Ledamot, S 3 years ago 813 *
EUs vattendirektiv kring kommunala dricksvattentäkter Alexander Jansson, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 820 **
Viktigast är vattnet? Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 768 *