Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

2.3 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu! på initiativ av Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

Sammanfattning för Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!
37 öppna brev
37 unika författare
9:2:58 h i total redigeringstid
Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Bäste Träsk Daniel Heilborn, Ordinarie ledamot, MP 3 years ago 849 3 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 1007 45 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Torgny Ammunet, Ordinarie Ledamot, S 3 years ago 914 **
Skydda vattnet Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 846 **
Man kan inte både ha kvar kakan och äta upp den tyvärr. Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 816 **
Man kan inte både ha kvar kakan och äta upp den tyvärr. Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 830 2 ***
Vattnet först! Alexandra Dahlberg, Ersättare, S 3 years ago 738 1 *
Gällande Bästeträsk Gunnel Lindby, Ersättare, C 3 years ago 817 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 799 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Alexandra Dahlberg, Ersättare, S 3 years ago 802 8 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tony Johansson, Ersättare, S 3 years ago 763 5 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Gunnel Lindby, Ersättare, C 3 years ago 844 5 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Mariell Pettersson, Ersättare, M 3 years ago 740 6 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Sixten Anna Johansson, Ordinare ledamot, V 3 years ago 817 5 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Katarina Krusell, Ersättare, MP 3 years ago 747 4 *
Gör Bästeträsk till vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 825 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 845 16 *
Gör Bästeträsk till vattenskyddsområde nu! Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 826 2 **
Skydda vårt dricksvatten! Anne Fowler, Ersättare, V 3 years ago 768 2 ***
Det är dags att skydda vårt gemensamma dricksvatten! Arvid Mickelåker, Ersättare, C 3 years ago 911 1 *
Vattnet först! Sixten Anna Johansson, Ordinare ledamot, V 3 years ago 840 1 *
Vattnet först! Daniel Heilborn, Ordinarie ledamot, MP 3 years ago 820 10 *
Vattnet först! Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 779 13 **
Skydda vårt dricksvatten! Alexander Jansson, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 843 8 **
Skydd oe dricksvattn! Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 855 22 **
Vattenskydd för Bästeträsk Sixten Anna Johansson, Ordinare ledamot, V 3 years ago 787 **
Skydda dricksvattentäkten nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 781 **
Skydda Bästeträsk Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 811 5 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Mariell Pettersson, Ersättare, M 3 years ago 753 *
Skydda vårt dricksvatten! Alexander Jansson, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 726 *
Skydda Gotlands dricksvatten Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 728 3 **
Skydda vårt dricksvatten! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 747 5 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 748 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 3 years ago 957 11 *
Trygga vattenförsörjningen för generationer framöver! Torgny Ammunet, Ordinarie Ledamot, S 3 years ago 763 3 *
EUs vattendirektiv kring kommunala dricksvattentäkter Alexander Jansson, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 775 1 **
Viktigast är vattnet? Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 3 years ago 725 *