Öppet brev till Tommy Gardell, Ordförande, S

Skydda Bästeträsk

2016-01-15

Hej Tommy

Förrförra året hjälpte du oss att rädda busshållplatserna på Fårö. Nu ber vi dig att rädda Bästeträsk och införa ett vattenskyddsområde där.

Trots att Regionen investerat mer än 50 miljoner kronor i infrastruktur för vattentäkten Bästeträsk saknas idag ett ändamålsenligt vattenskyddsområde. Det är ju desto mer orimligt eftersom Bästeträsk ju redan är taget i drift som vattentäkt. Därigenom har t ex Fårö på detta sätt fått mycket bättre vatten i Regionens nät.

Bästeträsk är en av Gotlands viktigaste dricksvattentäkter. Hjälp oss att rädda det för framtiden.

Med vänliga hälsningar

Ann-Marie och Lars Hellström
Fårö Sudersand 4629

624 67 Fårö

Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 28 av 37 i denna kampanj