Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

Kampanjlogotyp

Hur kan jag stödja kampanjen?

Bättre: Skriv under om du vill stödja kampanjen
Säkra vattenförsörjningen på norra Gotland, upprätta vattenskyddsområde för Bästeträsk omgående!
Visa mitt namn på Signby.me
Genom att skriva under kan du få email om kampanjer då och då. Du kan avprenumerera när som helst.
Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 
Visningar
14 204
skickade brev
494
Underskrifter
316

Hashtaggar


Upprätta Bästeträsk Vattenskyddsområde innan det är för sent!

Sedan juli 2015 är Bästeträsk regional dricksvattentäkt för norra Gotland, men saknar ett formellt vattenskyddsområde enligt miljöbalken. Enligt EUs vattendirektiv från år 2000 ska alla kommunala vattentäkter ha ett fullgott skydd för att förhindra negativ påverkan på vattnet innan utgången av år 2015.

Tekniska nämnden har haft frågan på sitt bord i nära tio år sedan beslut fattades att Bästeträsk skulle ingå i det kommunala vattenförsörjningsnätet. Tekniska nämnden har skjutit på beslutet på att fortsätta processen att skydda vatten med hänvisning till risk för skadestånd från Nordkalk, och uppfyller därmed inte EUs vattendirektiv. Nordkalks rätt till skadestånd är starkt ifrågasatt eftersom bolaget idag saknar tillstånd för brytning. Detta bekräftas av flertalet ansedda, oberoende jurister.

En av anledningarna till att Bästeträsk nu nyttjas som vattentäkt är att den tidigare vattentäkten Hau träsk fått försämrad kvalitet och minskad tillrinning till följd av storskalig stenbrytning i i sjöns tillrinningsområde.

Låt det inte hända igen med den idag opåverkade sjön Bästeträsk. Två storskaliga stenbrott är planerade inom det föreslagna vattenskyddsområdet för sjön. Stenbrotten bedöms innebära den största grundvattensänkningen på Gotland någonsin. Detta på en ö som redan idag har vattenbrist!

Skriv till de fortoendevalda i Region Gotlands Tekniska Nämnd att skyndsamt fortsätta arbetet med att skydda dricksvattnet!Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren

Urbergsgruppen är en förening som arbetar för långsiktig hushållning med jordens naturresurser och för minskat uttag av ändliga råvaror ur jordskorpan.
 
Föreningen Bevara Ojnareskogen jobbar för att skydda sjön Bästeträsk och bevara Ojnareskogen på Gotland mot storskalig kalkbrytning

37 Öppna brev    
Resultaten

omkring 5 månader sedan
omkring 5 månader sedan
omkring 5 månader sedan
omkring 5 månader sedan
omkring 5 månader sedan
omkring 5 månader sedan
omkring 5 månader sedan
omkring 5 månader sedan
omkring 5 månader sedan
omkring 5 månader sedan
omkring 5 månader sedan
omkring 5 månader sedan
omkring 5 månader sedan
omkring 5 månader sedan
omkring 5 månader sedan
omkring 5 månader sedan
omkring 5 månader sedan