Öppet brev till Torgny Ammunet, Ordinarie Ledamot, S

Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

2015-12-29

Hej!

Redan för nu flera år sedan visade Länsstyrelsens vattenexpert att vattenförsörjningen på norra Gotland hotas om Nordkalk får bryta i Ojnare. Sedan har det kommit ytterligare en rad kvalificerade beräkningar/bedömingar av hydrologer och geologer (och här bör man verkligen bortse från SGU:s ohederligt partiska utlåtande som de lämnade efter att de först verkat som konsulter åt Nordkalk) redovisade i många artiklar och den hearing som var i Riksdagshuset i våras. Fakta har lagts fram och det är Tekniska nämndens ansvar att skydda dricksvattenförsörjningen på ön. Det är verkligen, verkligen, verkligen dags att fatta beslutet att upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu.  

Vattenskyddsområdet behövs också för att de föreslagna stenbrotten inte ska kunna leda till grundvattensänkning. Väldigt viktigt eftersom Gotland redan idag har vattenbrist!

Samtliga partier i Regionfullmäktige på Gotland säger sig prioritera dricksvattenförsörjningen. Nu är det upp till bevis!

Bästa hälsningar!

Wille Östberg
Vamlingbo

Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 3 av 37 i denna kampanj