Öppet brev till Tommy Gardell, Ordförande, S

Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

2016-01-19

Elsabritt Calamnius
Stenkyrka, Gotland

Hej Tommy!

Jag har tagit del av advokat Mårten Bengtssons dokument i vattenfrågan. Det som skulle kunna oroa mig med tanke på Ojnare är de fem punkterna i Nordkalks anförande mot regeringens beslut den 31 augusti. Ändå vill jag hävda att regeringen har gjort rätt när de har fullgjort sitt uppdrag från EU. Eftersom EU-rätten står över svensk lag, borde det gälla i det här fallet, vilket också advokat Johan Öberg bekräftar.

Du och de andra i Tekniska nämnden har säkert haft möjligheter att ta emot en mångfald av fakta i ärendet. Mitt ställningstagande har du i vår korrespondens. Jag vill tillägga att det har varit en lång resa för mig från den dag för tio år sedan då jag fick vetskap om Nordkalks planer, till dagens läge. Det har varit ett samlande av kunskaper via Komvuxkurs, floristikkurser och framför allt upptäcktsfärder i Ojnare och samvaron med medvandrare som kan mer, som uppmärksammar detaljer som inte jag har sett. Letande i flora och insektsbok efteråt. Observationer av vattendragen i området under olika årstider har varit spännande. Vattnens vägar via bäckar och slukhål och genom kalkbergets sprickor är imponerande och kan aldrig efterapas eller ersättas. Blommor av skilda slag, inte bara de rödlistade, avlöser varandra från mars till oktober till glädje för fjärilar, bin, humlor och andra pollinerande småkryp - och alltså för oss människor som är beroende av dem för vår överlevnad.

Den 21 mars är Internationella skogsdagen. Den firar vi för tredje året i rad med en vandring i Ojnareskogen. Du är inbjuden att delta i den vandringen. Du kommer att finna inbjudan i Facebook under evenemanget Vandring i Ojnareskogen - Internationella skogsdagen. Du kan också bjuda in flera!

Jag letar också fram via Facebook några länkar till föredrag från seminariet den 18 mars 2015, som en påminnelse i sista minuten...

Gos fortsättning på liv och verksamhet, och må du få kraft och mod att fatta rätt beslut!

Med vänlig hälsning,

Elsabritt

Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 34 av 37 i denna kampanj