Öppet brev till Arvid Mickelåker, Ersättare, C

Det är dags att skydda vårt gemensamma dricksvatten!

2016-01-07

Hej Arvid!

Jag skriver till dig för att du är förtroendevalt i tekniska nämnden och för att jag är uppriktigt orolig över Bästeträsks framtid som drickvattentäkt. Sjön är i desperat behov av ett vattenskyddsområde för att kunna fortsätta vara drickvattentäkt för norr och reservvattentäkt för hela ön. Det är ett extremt känsligt område vi talar om inte minst hydrologiskt. Redan idag ser vi hur den storskaliga kalkbrytningen påverkar tex Hau träsk som inte längre är lämplig för drickvattenproduktion.

Du som centerpartist vet ju hur gröna näringar som lantbruk och besöksnäringen behöver rent och rikligt med vatten för att kunna utvecklas och växa - inte minst på norr med den bekymmersamam vattensituation vi har här.

Det är Tekniska Nämndens ansvar att se till att vårt gemensamma dricksvatten har ett fullgott skydd, sett ur ett flergenerationsperspektiv och jag hoppas du håller med mig i detta.

Samtliga partier i Regionfullmäktige på Gotland säger sig prioritera vattnet först i en konflikt mellan dricksvattenförsörjning och kalkbrytning i känsliga områden. Men när ni nu har chansen tvekar nämnden av rädsla för att företaget Nordkalk hotar med skadestånd om nämnden tar det beslut som de är ansvariga för att ta för att skydda öns dricks vattenförsörjning.

Nu är det upp till bevis! Är det "vattnet först" som gäller eller inte?

Tekniska nämnden har hänskjutit beslutet att gå vidare med färdigställandet av Bästeträsk vattenskyddsområde med hänvisning till att Region Gotland riskerar stora skadeståndsbelopp till Nordkalk, om vattnet skyddas. Argumenten för detta skadeståndsanspråk ifrågasätts av flertalet oberoende jurister. Nordkalk har nämligen inget lagakraftvunnet tillstånd för brytning och därmed ingen pågående markanvändning. Dricksvatten är en allmän tillgång, och att skydda det ur ett långsiktigt perspektiv, är Tekniska Nämnden uppdrag.

 En av anledningarna till att Bästeträsk nu nyttjas som vattentäkt är att den tidigare vattentäkten Hau Träsk fått försämrad kvalitet och minskad tillrinning till följd av storskalig stenbrytning i sjöns tillrinningsområde. Låt det inte hända igen med den idag opåverkade sjön Bästeträsk. Två storskaliga stenbrott är planerade inom det föreslagna vattenskyddsområdet för sjön. Stenbrotten bedöms innebära den största grundvattensänkningen på Gotland någonsin. Detta på en ö som redan idag har vattenbrist!

Snälla, prata med dina partikolleger i Tekniska nämnden! Det vore fantastiskt nämnden klev fram och tog initiativ till att göra Bästeträsks tillriningsområde till vattenskyddsområde och därmed förhindrar skador på sjöns tillrinning och förbjuder försämring av dess rena vatten!

Samtliga partier i Regionfullmäktige på Gotland säger sig prioritera vattnet först i en konflikt mellan dricksvattenförsörjning och kalkbrytning i känsliga områden. Nu är det upp till bevis!

 

Mvh

Sofia Bothorp

Lärbro/Karlskrona

Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 20 av 37 i denna kampanj