Öppet brev till Tommy Gardell, Ordförande, S

Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

2016-01-07

Jag citerar ditt brev i min e-post:

"Hej Elsabritt

Du skriver att du vill ha några personliga ord med mig och den metod du använder är ett öppet brev på facebook. Jag svarar på alla brev och mail jag får och har inget emot öppna brev, men när du vill ha personliga ord och använder det i ett öppet brev då anser jag inte detta som något personligt samtal längre. Jag väljer därför att inte svara på dina personliga frågor eftersom den tydligen skall gå vi öppet brev.

När det gäller skyddsvärda vattentäkter är alla lika viktiga. Att skydda t.ex. Tingstäde träsk, Visbys vattentäkter, Romas vattentäkter är lika viktiga som att skydda Bäste Träsk.

Med vänliga hälsningar
Tommy Gardell
Ordförande i Tekniska Nämnden"Hej Tommy!

Du väljer att inte besvara mitt personligt ställda brev. Du tycks uppfatta "personligt" som hemligt. Att ett brev är personligt betyder bara att det är skrivet av en person som själv har skapat det utifrån sitt eget perspektiv, till skillnad från ett brev enligt formulär som undertecknats av flera. En politikers korrespondens i en relevant fråga är av intresse för allmänheten. Mitt brev behandlar just den fråga som är aktuell för din nämnd. För mig syns det självklart med en öppen dialog. I somras skrev jag till tio ministrar om Ojnare och lade ut samtliga brev på Facebook.

Tommy, som regionpolitiker är du en offentlig person. Som nämndordförande är du därtill en nyckelperson i vattenfrågan på Gotland. Då kan du inte förvänta dig att undgå frågor och synpunkter som du inte finner önskvärda att ventilera offentligt. Du kan naturligtvis välja att inte besvara brev som du finner besvärande. Du hänvisar vidare till att frågan ännu är under beredning. Men väntar vi tills den är avgjord, kan det vara för sent. Det här slagets tystnad tycks tyvärr tillhöra vår politiska kultur.

Du kan välja tystnad. Men tystnad talar också. Den har sitt eget språk som envar har att tolka.

Vad gäller ditt påstående att andra vattentäkter är lika skyddsvärda som Bäste träsk, håller vi i Urbergsgruppen inte med. Alla är skyddsvärda, men Bäste träsk har en särställning genom det världsunika ekologiska område det oupplösligen tillhör. Dessutom ser jag ingen mening i att jämföra vattentäkterna med varandra, om inte avsikten är att utesluta någon från skydd. Och det kan väl inte vara önskvärt?

Hälsar vänligen, Elsabritt 

Elsabritt Calamnius
Stenkyrka

Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 17 av 37 i denna kampanj