Öppet brev till Gunnel Lindby, Ersättare, C

Gällande Bästeträsk

2016-01-04

Hej Gunnel,

 

Jag skriver till dig för jag är orolig över hur våra makthavare som du använder sina positioner för att ta beslut gällande naturen. Vi måste börja tala om naturen på ett annat sätt, som något mer än bara en resursbank och istället som fundamentet för vår existens. Det här brevet skickar jag via en automatisk formulär men jag vill också berätta för dig, som är förtroendevald, vad jag som en vanlig medborgare tänker. Tiden vi lever i är mycket svår och vi i Sverige måste, måste byta riktning från en världsbild som tar oss mot döden. Det är inget mer än verkligt, människor dör varje dag pga politiska beslut som kan direkt kopplas till naturkatastrofer och en natursyn som ser vår värld som endast mekanistisk. Detta bär vi alla som lever i privilegierade positioner så som här i Sverige ett ansvar för!

Du måste ta ett ansvar som förtroendevald och göra aktiva beslut i din position som för världen åt rätt håll, mänskligheten åt rätt håll. Det här är bortom politisk färg, det här handlar om vår existens. Bästeträsk och Ojnareskogen är ett direkt åtagande som kommer visa vart vi vill med vårt Sverige. Ta rätt beslut, jag ber dig.

Med värme

Arci Pasanen

Jag skriver till dig då du är förtroendevald i Tekniska Nämnden på Gotland. Det är Tekniska Nämndens ansvar att se till att vårt gemensamma dricksvatten har ett fullgott skydd, sett ur ett flergenerationsperspektiv

Enligt EUs vattendirektiv från år 2000 ska samtliga kommunala dricksvattentäkter, inklusive reservvattentäkter, ha ändamålsenliga vattenskyddsområden senast utgången av år 2015. Det är anmärkningsvärt att Bästeträsk saknar ett sådant skydd, trots att direktivet gällt i 15 år, särskilt nu när Bästeträsk är i drift sedan juli 2015. Trots att Region Gotland investerat mer än 50 miljoner kronor i infrastruktur för vattentäkten Bästeträsk saknas idag ett ändamålsenligt vattenskyddsområde. Fortfarande finns möjligheten att skydda Bästeträsk, men det är bråttom!

Hur agerar du för att skydda Bästeträsk, en av Gotlands i särklass viktigaste dricksvattentäkter?

Arci Pasanen
Göteborg

Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 8 av 37 i denna kampanj