Öppet brev till Alexander Jansson, Ordinarie ledamot, C

Skydda vårt dricksvatten!

2016-01-16

Hej Rörande frågan om Bästeträsks vattenskyddsområde:

Jag skriver brevet som privatperson, men jag arbetar dagligen med frågor som rör EUs och Sveriges engagemang i Östersjöregionen. Det har gjort att jag har fått upp ögonen för hur framgångsrika de regioner som satsar på hållbarhet är, och hur mycket mindre bra det går för regioner som inte står på sig gentemot ohållbart resursanvändande.

Med ord som jag lånat från andra väljare, vill jag be dig ta ditt Politikeransvar i den här frågan NU, då den berör även kommande mandatperioder, och kommande generationer:

Som du vet råder vattenbrist på Gotland och det är Tekniska nämndens uppdrag att hushålla med denna gemensamma naturresurs, tillika vårt viktigaste livsmedel.

Tekniska nämnden har hänskjutit beslutet att gå vidare med färdigställandet av Bästeträsk vattenskyddsområde med hänvisning till att Region Gotland riskerar stora skadeståndsbelopp till Nordkalk, om vattnet skyddas. Argumenten för detta skadeståndsanspråk ifrågasätts av flertalet oberoende jurister. Nordkalk har nämligen inget lagakraftvunnet tillstånd för brytning och därmed ingen pågående markanvändning. Dricksvatten är en allmän tillgång, och att skydda det ur ett långsiktigt perspektiv, är Tekniska Nämnden uppdrag.

Du som förtroendevald i Tekniska Nämnden har i uppdrag att se till att samtliga kommunala dricksvattentäkter har ett relevant skydd mot yttre påverkan.

Susanne de Paulis
Vibble

Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 30 av 37 i denna kampanj