Öppet brev till Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C

Man kan inte både ha kvar kakan och äta upp den tyvärr.

2016-01-03

Hej Eva,

Jag skriver till dig då du är förtroendevald i Tekniska Nämnden på Gotland.

Vi är många som skulle önska att det vore möjligt att både ha kvar dricksvattnet i Bästeträsk och samtidigt också ha kvar arbetstillfällena inom stenindustrin i området. Men tyvärr, det ena utesluter det andra.

 

Bästeträsk är liten sjö som ligger i ett område där berggrunden har sprickor och där det rinner mycket vatten. Bästeträsk vatten är av mycket god kvalité och används av oss som bor på Gotland.

Om det blir ett nytt kalkbrott i sjöns närhet så kommer det att pumpas bort vatten när kalken bryts. Man drar ur proppen. Då sjunker vattenståndet i hela området!

Och den fina sjön blir torr. 

Det skulle inte hjälpa om Kalkindustrin skulle bygga murar och kanter på sjön eftersom vattnet rinner ut i ändå.

Enligt EUs vattendirektiv från år 2000 ska samtliga kommunala dricksvattentäkter, inklusive reservvattentäkter, ha ändamålsenliga vattenskyddsområden senast utgången av år 2015. Det är anmärkningsvärt att Bästeträsk saknar ett sådant skydd, trots att direktivet gällt i 15 år, särskilt nu när Bästeträsk är i drift sedan juli 2015.

Trots att Region Gotland investerat mer än 50 miljoner kronor i infrastruktur för vattentäkten Bästeträsk saknas idag ett ändamålsenligt vattenskyddsområde. Fortfarande finns möjligheten att skydda Bästeträsk, men det är bråttom!

Tekniska nämnden har hänskjutit beslutet att gå vidare med färdigställandet av Bästeträsk vattenskyddsområde med hänvisning till att Region Gotland riskerar stora skadeståndsbelopp till Nordkalk, om vattnet skyddas. Argumenten för detta skadeståndsanspråk ifrågasätts av flertalet oberoende jurister. Nordkalk har nämligen inget lagakraftvunnet tillstånd för brytning och därmed ingen pågående markanvändning.

Dricksvatten är en allmän tillgång, och att skydda det ur ett långsiktigt perspektiv, är Tekniska Nämnden uppdrag.

Du som förtroendevald i Tekniska Nämnden har i uppdrag att se till att samtliga kommunala dricksvattentäkter har ett relevant skydd mot yttre påverkan.

karin gardell
Visby

 

Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 6 av 37 i denna kampanj