Öppet brev till Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C

Skydd oe dricksvattn!

2016-01-10

Bäste Eva,

Även ja skrivar ti di ettasum  däu  jär förtroendevald ei Tekniske Nämndn pa Gotland. Dei jär Tekniske Nämndns ansvar ti se till att oe gimensamme dricksvattn har ett fullgott skydd, sett ör ett flairgeneratjionsperspekteiv, så oe Ban u banban kan fortsätt ti liv' pa iss åien.

Samtlige partiar i Regijonfullmäktige pa Gotland sägar si prioriter vattne fyst um de skudd uppkomme a tvist millum dricksvattnförsörjninggi och kalkbrytninggi pa kenslue stellar hjär pa hajdar. Nå jär de upp ti biveis, kan er skap a vattnskyddsumråde för vårt Bäste träsk? 

Di allre bäste hälsninggar! 

Hillevi Knutas
Maistarböi

Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 25 av 37 i denna kampanj