Öppet brev till Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C

Vattnet först!

2016-01-10

Hej Eva,

Jag skriver till dig då du är förtroendevald i Tekniska Nämnden och dessutom boende på norra Gotland. Det är Tekniska Nämndens ansvar att se till att vårt gemensamma dricksvatten har ett fullgott skydd, sett ur ett flergenerationsperspektiv

Enligt de riktlinjer som Sveriges kommuner har att följa vid upprättandet av vattenskyddsområden, är bergtäkt, av naturliga skäl, inte tillåtet i den primära skyddszonen. En av anledningarna till att Bästeträsk nu nyttjas som vattentäkt är att den tidigare vattentäkten Hau Träsk fått försämrad kvalitet och minskad tillrinning till följd av storskalig stenbrytning i sjöns tillrinningsområde. Låt det inte hända igen med den idag opåverkade sjön Bästeträsk. Två storskaliga stenbrott är planerade inom det föreslagna vattenskyddsområdet för sjön. Stenbrotten bedöms innebära den största grundvattensänkningen på Gotland någonsin. Detta på en ö som redan idag har vattenbrist!

Du som förtroendevald i Tekniska Nämnden har i uppdrag att se till att samtliga kommunala dricksvattentäkter har ett relevant skydd mot yttre påverkan.

Gerd Holmgren
Hangvar f.d. Bunge

Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 23 av 37 i denna kampanj