Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

2.3 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu! på initiativ av Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

Sammanfattning för Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!
37 öppna brev
37 unika författare
9:2:58 h i total redigeringstid
Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Viktigast är vattnet? Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1481 *
Vattnet först! Alexandra Dahlberg, Ersättare, S 6 år sedan 1491 *
Skydda vårt dricksvatten! Alexander Jansson, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1500 *
Skydda Gotlands dricksvatten Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1518 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Mariell Pettersson, Ersättare, M 6 år sedan 1522 *
Skydda vårt dricksvatten! Tommy Gardell, Ordförande, S 6 år sedan 1524 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1526 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Mariell Pettersson, Ersättare, M 6 år sedan 1527 *
Trygga vattenförsörjningen för generationer framöver! Torgny Ammunet, Ordinarie Ledamot, S 6 år sedan 1528 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Katarina Krusell, Ersättare, MP 6 år sedan 1532 *
Skydda dricksvattentäkten nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 6 år sedan 1543 **
EUs vattendirektiv kring kommunala dricksvattentäkter Alexander Jansson, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1555 **
Vattnet först! Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1558 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tony Johansson, Ersättare, S 6 år sedan 1562 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Alexandra Dahlberg, Ersättare, S 6 år sedan 1570 *
Skydda vårt dricksvatten! Anne Fowler, Ersättare, V 6 år sedan 1572 ***
Vattnet först! Daniel Heilborn, Ordinarie ledamot, MP 6 år sedan 1578 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 6 år sedan 1586 **
Skydda Bästeträsk Tommy Gardell, Ordförande, S 6 år sedan 1589 **
Gällande Bästeträsk Gunnel Lindby, Ersättare, C 6 år sedan 1592 **
Man kan inte både ha kvar kakan och äta upp den tyvärr. Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1596 **
Man kan inte både ha kvar kakan och äta upp den tyvärr. Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1608 ***
Skydda vårt dricksvatten! Alexander Jansson, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1608 **
Gör Bästeträsk till vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 6 år sedan 1610 **
Vattnet först! Sixten Anna Johansson, Ordinare ledamot, V 6 år sedan 1614 *
Gör Bästeträsk till vattenskyddsområde nu! Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1616 **
Vattenskydd för Bästeträsk Sixten Anna Johansson, Ordinare ledamot, V 6 år sedan 1616 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 6 år sedan 1617 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Sixten Anna Johansson, Ordinare ledamot, V 6 år sedan 1643 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Gunnel Lindby, Ersättare, C 6 år sedan 1648 *
Skydda vattnet Tommy Gardell, Ordförande, S 6 år sedan 1660 **
Bäste Träsk Daniel Heilborn, Ordinarie ledamot, MP 6 år sedan 1665 *
Skydd oe dricksvattn! Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1670 **
Det är dags att skydda vårt gemensamma dricksvatten! Arvid Mickelåker, Ersättare, C 6 år sedan 1719 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Torgny Ammunet, Ordinarie Ledamot, S 6 år sedan 1726 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 6 år sedan 1776 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 6 år sedan 1815 *