Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

0.2 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu! på initiativ av Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

Sammanfattning för Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C
3 öppna brev
3 unika författare
40:35 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu! skickade till Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C