Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

2.3 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu! på initiativ av Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

Sammanfattning för Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde nu!
37 öppna brev
37 unika författare
9:2:58 h i total redigeringstid
Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 6 år sedan 1779 *
Viktigast är vattnet? Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1652 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 6 år sedan 1992 *
Det är dags att skydda vårt gemensamma dricksvatten! Arvid Mickelåker, Ersättare, C 6 år sedan 1907 *
Skydda vårt dricksvatten! Alexander Jansson, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1674 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tony Johansson, Ersättare, S 6 år sedan 1726 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Gunnel Lindby, Ersättare, C 6 år sedan 1811 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Katarina Krusell, Ersättare, MP 6 år sedan 1697 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Alexandra Dahlberg, Ersättare, S 6 år sedan 1746 *
Vattnet först! Sixten Anna Johansson, Ordinare ledamot, V 6 år sedan 1802 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Mariell Pettersson, Ersättare, M 6 år sedan 1674 *
Vattnet först! Alexandra Dahlberg, Ersättare, S 6 år sedan 1674 *
Bäste Träsk Daniel Heilborn, Ordinarie ledamot, MP 6 år sedan 1840 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1682 *
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Mariell Pettersson, Ersättare, M 6 år sedan 1705 *
Vattnet först! Daniel Heilborn, Ordinarie ledamot, MP 6 år sedan 1738 *
Trygga vattenförsörjningen för generationer framöver! Torgny Ammunet, Ordinarie Ledamot, S 6 år sedan 1709 *
Vattnet först! Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1720 **
Skydda vattnet Tommy Gardell, Ordförande, S 6 år sedan 1818 **
EUs vattendirektiv kring kommunala dricksvattentäkter Alexander Jansson, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1720 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Sixten Anna Johansson, Ordinare ledamot, V 6 år sedan 1808 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 6 år sedan 1753 **
Skydda vårt dricksvatten! Tommy Gardell, Ordförande, S 6 år sedan 1689 **
Skydda vårt dricksvatten! Alexander Jansson, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1778 **
Gör Bästeträsk till vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 6 år sedan 1780 **
Skydda Gotlands dricksvatten Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1689 **
Gör Bästeträsk till vattenskyddsområde nu! Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1782 **
Skydda dricksvattentäkten nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 6 år sedan 1725 **
Vattenskydd för Bästeträsk Sixten Anna Johansson, Ordinare ledamot, V 6 år sedan 1791 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Torgny Ammunet, Ordinarie Ledamot, S 6 år sedan 1889 **
Man kan inte både ha kvar kakan och äta upp den tyvärr. Karl-Johan Boberg, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1776 **
Skydda Bästeträsk Tommy Gardell, Ordförande, S 6 år sedan 1766 **
Upprätta Bästeträsk vattenskyddsområde nu! Tommy Gardell, Ordförande, S 6 år sedan 1953 **
Gällande Bästeträsk Gunnel Lindby, Ersättare, C 6 år sedan 1751 **
Skydd oe dricksvattn! Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1852 **
Skydda vårt dricksvatten! Anne Fowler, Ersättare, V 6 år sedan 1735 ***
Man kan inte både ha kvar kakan och äta upp den tyvärr. Eva Gahnström, Ordinarie ledamot, C 6 år sedan 1767 ***